Priser på strøm og ved:

Er vedfyring billigere enn oppvarming med strøm?

Så mange kWh får du ut av veden din.

FYRE MED VED: Se hvor mange kWh du får ut av veden du kjøper. Foto: Berit B. Njarga
FYRE MED VED: Se hvor mange kWh du får ut av veden du kjøper. Foto: Berit B. Njarga Vis mer

Høye strømpriser og kaldt vær setter kraftige spor på strømregningene landet over, og ekspertene forventer at prisen på strøm skal holde seg høy fremover. I verste fall vil strømprisene gå ytterligere opp når Norge skal knytte seg til EUs energibyrå Acer.

Mange her til lands har tilgang til vedovn for oppvarming av boligen, som gjør at du slipper å varme opp hele boligen med strøm.

Men hvor mye koster det egentlig å kjøpe ved sammenlignet med å betale for strøm?

Hvor mange kWh gir 1 liter bjørkeved?

Ved selges gjerne i sekker på 40 eller 60 liter, eller i paller på 1 m3, som utgjør 1000 liter.

Hvor tørr den er, hvor mye luft som har sneket seg inn mellom vedkubbene og om du har ny eller gammel vedovn - og vedsorten - vil være med på å avgjøre hvor mange kWh du får ut av hver liter med ved du betaler for.

Simen Gjølsjø, som er seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), har forsket på vedens energiinnhold, og har hjulpet oss med å beregne hvor mange kWh 1 liter bjørkeved gir, med visse forutsetninger:

Generelt vil 1 kubikkmeter med bjørkeved som er stablet tett i tett uten luft i mellom kubbene, og er helt tørr, gi 2.500 kWh, altså 2,5 kWh per liter.

I en pall med ved vil det derimot være rundt 65-70 prosent med ved, ifølge Gjølsjø, resten vil være luft.

Med utgangspunkt i at bjørkeveden brennes i en nyere vedovn med en virkningsgrad på 75 prosent, vil du dermed få 1,3 kWh ut av hver liter med bjørkeved.

Så mye koster hver kWh med bjørkeved - og med strøm

Vedprisene vil selvsagt kunne variere med tanke på hvor du kjøper veden, men da Dinside sjekket priser 17. januar i år, lå de rimeligste prisene for bjørkeved i sekker på 40 liter på 50 kroner per sekk.

Med utgangspunkt i forutsetningene over, gir det følgende pris per kWh:

40 liter x 1,3 kWh = 52 kWh per sekk - til 96,2 øre per kWh

Kjøper du ved lokalt i paller på 1.000 liter bjørkeved, vil prisene variere mellom leverandører, men vi tar her utgangspunkt i en pris på 1.000 kroner for 1 m3 med bjørkeved.

1000 liter x 1,3 kWh = 1.300 kWh - til 77 øre per kWh

Sammenlikner vi dette med strømprisene inkludert avgifter og nettleie, blir det hakket rimeligere å fyre med ved.

Dagens spotpris på strøm (7.2.2019) ligger på rundt 64 øre per kWh, ifølge Nordpool, som viser oppdaterte markedspriser på strøm - men i tillegg til denne prisen kommer merverdiavgift og nettleie.

Siste gjennomsnittlige strømpris for husholdninger fra SSB som viser pris per kWh inkludert avgifter og nettleie, fra slutten av november, var på totalt 123,4 øre per kWh. Da lå selve strømprisen på 55,3 øre per kWh i snitt.

Kjøp tørr ved i store sekker

Ifølge fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved er det vanligvis rimeligst å kjøpe ved direkte fra produsent i større forpakninger.

Han forteller at halvparten av deres medlemmer i en undersøkelse i 2018 rapporterte om at de planla noe økning i prisene denne sesongen. Likevel vil man ved kjøp av slike storsekker nå få rimeligere oppvarming enn å varme opp med strøm, sier Stranna Larsen - noe også beregningene over viser.

Samtidig er det viktig at veden er tørr, om du skal få mest mulig energi ut av den.

- Prisen på energien du får fra veden er helt avhengig av vanninnholdet. Jo mer vann i veden, jo mer energi må brukes til fordamping av dette istedenfor å gi deg varme, påpeker forsker Morten Seljeskog hos Sintef Energi.

En gammel vedovn vil også gi deg mindre varme for pengene: Ifølge SSB sine analyser regner de med en virkningsgrad på 60 prosent for eldre ovner, ifølge Stranna Larsen i Norsk Ved. Nyere ovner har som nevnt en virkningsgrad på 75 prosent.

Når det gjelder andre vedslag, har både furu og gran lavere brennverdi enn bjørk, ifølge Gjølsjø i Nibio. Med de samme forutsetningene som for bjørk i regnestykket over, gir de henholdsvis 1,1 og 1,04 kWh per liter ved.