Er festetomt usikkert?

Her får du oversikt over hva feste egentlig betyr, hvordan festeavgiften reguleres og hva som skjer den dagen festekontrakten går ut.

Skummer du igjennom boligannonsene på jakt etter bolig eller hytte kommer du av og til over følgende passus:

"Tomtetype = Festet tomt".

Denne lille setningen kan være nok til å skremme potensielle kjøpere fra å realisere sitt drømmehus.

Men hva betyr det egentlig?

Etter en ringerunde til noen av hovedstadens kjente meglerfirmaer, fant vi fort ut at kunnskapen på området ikke var særlig god.

De fleste sa bare: "Ja, vurderer du å kjøpe bolig eller hytte på festet tomt, må du sette deg godt inn i festeavtalen". Noe mer kunnskap om hva feste egentlig innebar var det dessverre lite av.

Vi tok derfor kontakt med Norges Hytteforbund og deres juridiske rådgiver, Gunnar Svendsen, for å få hjelp.

Hva menes med feste?

Når du har en hytte eller bolig som står på festet tomt, betyr det at du leier tomten av grunneieren, og betaler en årlig avgift til ham.

Den som eier tomten kalles "bortfesteren", mens du som leier kalles "festeren".

Det er viktig å skille mellom feste av bolig- eller fritidstomt og feste til andre formål. I dag kan nemlig ikke feste av tomt til bolig eller fritidshus avtales for kortere tid enn 80 år. Står det ikke noe om festetiden i kontrakten er altså festetiden 80 år, avtale om lengre festetid godtas selvfølgelig. Vær klar over at reglene om minste festetid ikke gjelder for avtaler inngått før 1. januar 1976.

Fester du tomt til andre formål, kan det likevel avtales kortere festetid, dette vil vi imidlertid ikke ta opp her.

Vi har sett på følgende problemstillinger:

og hvordan festeavgiften kan endres. Når det gjelder endringer i festeavgiften, er det tre årstall som er avgjørende:

Festerens rettigheter

I festeavtalen kan partene bestemme hvilken råderett festeren skal ha. Er det ikke avtalt noe om dette, har du som fester rett til å bruke tomten i tråd med formålet for den typen tomt det er snakk om. I praksis tilnærmet som om du var eier av tomten.

Som fester har du også rett til å overdra festeretten til en annen. Den nye festeren må likevel godkjennes av eieren av grunnen, men han kan kun nekte når det er saklig grunn til det. Dette vil i praksis forekomme svært sjelden.

Kontakt ekspert

Vurderer du å kjøpe eiendom som befinner seg på festet grunn, er første råd å sette deg godt inn i selve festeavtalen. Etter å ha pløyd igjennom hele denne artikkelen, ser du imidlertid fort at det kan lønne seg å la en profesjonell part hjelpe deg med å forstå innholdet av festeavtalen.

Vi fikk god hjelp av Norges Hytteforbund, og de kan også hjelpe deg. Et annet alternativ er å kontakte en advokat som har erfaring fra området. Vårt inntrykk er dessverre at meglere flest ikke vet nok om dette.