Det er denne strømavtalen med bindingstid Forbrukerombudet og Markedsrådet finner urimelig. Foto: Telinet Energi
Det er denne strømavtalen med bindingstid Forbrukerombudet og Markedsrådet finner urimelig. Foto: Telinet EnergiVis mer

Er du fanget i denne strømavtalen?

Si den opp, men ikke betal avmeldingsgebyr.

Markedsrådet har slått fast at Telinet Energis produkt "Spot med prisgaranti" inneholder urimelige avtalevilkår i strid med markedsføringsloven. Strømselskapet er uenig i Markedsrådets vedtak, og ønsker nå å prøve saken for domstolene.

Det striden dreier seg om, er strømavtalen "Spot med prisgaranti" som binder kunder til seg i minimum 12 måneder. Dersom kunder ønsker å komme seg ut av avtalen, må de betale et avmeldings- eller bruddgebyr på 900 kroner.

Les mer: Denne strømavtalen er ikke lovlig

I Markedsrådets vedtak av 27. januar 2010 heter det blant annet at oppsigelsesgebyret vanskelig kan ses å ha noe annet formål enn å binde kunden til selskapet i 12 måneder, samt at dette innebærer en uheldig og urimelig innelåsning av kundene.

Forbrukeren er heller ikke sikret noen nevneverdig fordel gjennom pristaket på produktet, sammenlignet med andre produkter. Markedsrådet mener derfor at ulempene ved en slik innelåsning ikke oppveies av fordelene.

Krever avmeldingsbegyr

- Vi har fått inn klager fra ganske mange som har sagt opp avtalen, og da fått krav om å betale inn bruddgebyret på 900 kroner, sier Frode Elton Haug, seksjonssjef i Forbrukerombudet til DinSide.

Forbrukerrådet fikk medhold i Markedsrådet om at dette er urimelig, men det er dette vedtaket Telinet nå ønsker å ta til domstolene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- De står fast på at de skal kunne ta 900 kroner fra dem som vil løses fra avtalen.

Betaler du for mye for strømmen?
Finn ut med vår strømkalkulator

Hva skal du gjøre?

Det at Telinet tar saken for domstolene, betyr imidlertid ikke at du må betale bruddgebyret, dersom du ønsker å løses fra avtalen. Enn så lenge.

- Inntil saken kommer opp for domstolen er at de som havner i en tvist må klage. Ikke betal ennå, men klag, sier Elton Haug.

I første instans må du protestere skriftlig til Telinet og avvente svar fra selskapet. Får du svar fra dem med fortsatt krav om betaling, må du bringe saken inn for Elklagenemda. Forbrukerombudet anbefaler at du viser til Markedsrådets vedtak.

Når en regning er omstridt, kan beløpet heller ikke inndrives ved inkasso.

- Saken er uavklart, og da er det et prinsipp som og følger av inkassoloven; er det en tvist om et beløp, skal ikke det drives inn av firmaet før den tvisten er avklart, sier Elton Haug.

- Dette er en veldig viktig sak for Forbrukerombudet. Det er et grunnleggende prinsipp at forbrukerne skal kunne si opp løpende avtaler om levering av strøm uten å måtte betale urimelige gebyrer for det, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.