Er du ikker på at du våkner om det skulle begynne å brenne mens du sover? Foto: Colourbox
Er du ikker på at du våkner om det skulle begynne å brenne mens du sover? Foto: ColourboxVis mer

Er du brannsikker?

500.000 synder mot loven.

Norsk brannvernforening regner med at 500.000 nordmenn bor i bolig uten fungerende røykvarsler.

- Det er forunderlig at så mange bor i bolig hvor batteriet på røykvarsleren ikke fungerer. Her slurves det mye, og det gjelder først og fremst røykvarsler-kontrollen, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim.

1 av 4 hytter mangler røykvarsler

Dette sier loven

Ifølge loven, skal det være minst én fungerende røykvarsler i hver bolig. I dette ligger også at det skal være minst én røykvarsler i hver av eventuelle utleieleiligheter. Det er utleier som er ansvarlig for at boligen har nødvendig utstyr.

Røykvarsleren skal monteres på høyeste punkt i taket, og minst 50 cm fra veggen. Så er det slik at det selvsagt ikke noen vits i røykvarslere som ikke virker; Norsk brannvernforening anbefaler at man sjekker alle husets røykvarslere en gang i måneden - og estimerer at batteriene behøver utskiftning minst en gang per år.

Er du sikker?

Hvor ofte sjekker du røykvarslerne hjemme? (Avsluttet)
En gang i året(38%)
En gang i halvåret(32%)
En gang i måneden(14%)
Aldri(10%)
Sjeldnere(7%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I tillegg til røykvarsler, er det også krav om at boligen skal være utstyrt med slokkeutstyr. Dette kan være et 6 kilos pulverapparat, et 9-liters skumapparat eller en husbrannslange. Dette er minstekravet. Ifølge Norsk brannvernforening er det i tillegg noen kommuner som krever husbrannslange i alle nybygg.

Slokkeutstyret bør plasseres slik at det er lett å finne i en eventuell nødssituasjon. For øvrig er det viktig å sjekke at også brannslokkeapparatet fungerer som det skal: pilen i trykkmåleren skal peke på det grønne feltet - og dette bør sjekkes en gang per måned. I tillegg bør du en gang i året vende apparatet opp ned for å forhindre at pulveret klumper seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Kan et pulverapparat "gå ut på dato", slik at det må skiftes ut?

«- Man kan gå ut i fra at det blir en fullstendig utbetaling. Det er jo ikke røykvarsleren eller brannslokkeren som har ført til brannen, det eneste de kan gjøre, er å redusere brannen.»
«- Vi ser på årsakssammenheng - dersom det er åpenbart at skaden hadde blitt mye mindre dersom alt var i orden, ville vi vurdert dette nøyere. Men i praksis skjer ikke dette, fordi en brann er en brann. Vi ser kun på kontrakten har med kunden.»

- Vi anbefaler at alle apparater kontrolleres hvert 5. år, og at det leveres inn for service hvert 10. år - da blir apparatet tatt fra hverandre og kontrollert at alt virker. Kontrollen likner på den man gjennomfører selv, hvor man sjekker at slangen ikke er sprukket, at splinten og sikringen er intakt og at trykket er som det skal. Er plomben ødelagt, må apparatet inn til service, forteller Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.Dette sier fornuften

Én ting er hva loven sier om minstekrav til brannsikringsutstyr. Noe annet er hva som er anbefalt. Vi spurte Kalheim i Norsk brannvernforening hva han selv ville hatt av brannsikringsutstyr i en 2-etasjes villa.

- Vi anbefaler at minst én røykvarsler i hver etasje er seriekoblet, og denne bør stå rett på utsiden av soveromsdøren din. Røykvarsleren er den beste sikkerheten mot personskade i forbindelse med brann. Fra det oppstår flammebrann og til full overtenning, tar det kun 3-7 minutter, noe som betyr at du ikke har allverdens med tid på deg, sier Kalheim til DinSide.no.

Pulverapparat er et godt slokkemiddel, men det tar kun 15-18 sekunder å tømme det. Noe å tenke på er også at pulverapparat og skumapparat er tunge, mens en husbrannslange er lettere å håndtere for de fleste. Når det gjelder rømingsveier, skal det være minst to rømningsveier fra en bolig, hvorav inngangsdøra er et alternativ. Vindu kan brukes som rømningsvei uten ekstra utstyr dersom det ikke overskrider 5 meter fra nederste kant av vinduet til bakken.

- Men 5 meter er ganske høyt, så jeg ville supplert med en rømningsstige, som gjør evakuering lettere. Et godt hjelpemiddel på kjøkkenet, hvor mange branner oppstår, er et brannteppe - som gjerne kan plasseres i nærheten av komfyren, råder Kalheim.

- Dette er en minimumsløsning, men det er også viktig å ha en plan på hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne - og å ha prøvd de rømningsveiene som inngår i denne planen, sier Kalheim. Han forteller også at når han og familien skulle øve på rømningsveien, så oppdaget de at planen som hadde sett flott ut på papiret ikke var gjennomførbar i virkeligheten - og måtte endres.

- Du har ikke tid til å drive og fumle med dette når det virkelig brenner, sier Dagfinn Kalheim.

Er pulverapparatet ditt bra nok?

Antatt arnested (Diagrammet viser antatt arnested ved boligbranner, basert på brannvesenets rapporter i perioden 2003-2007)
StedProsent
Kjøkken23,4
Stue19,2
Annet14,2
Kjeller9,2
Soverom9
Utvendig8,6
Ukjent7,4
Våtrom5,2
Loft3,4
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


1400 branner i året

Hittil i år er det rapportert om 781 branner i norske boliger, i fjor endte statistikken på totalt 1488 branner - fordelt på 866 branner i eneboliger, 158 branner i rekkehus og 464 branner i blokk/leiligheter. 2008 ble det verste dødsbrannåret på 29 år, med totalt 82 omkomne. Hittil i år (per 21. september 2009) er det registrert 38 omkomne etter brann - dette er fire færre enn på samme tidspunkt i fjor. Gjennomsnittlig omkommer hvert år rundt 60 mennesker i sine hjem.

Desember er høysesong for husbranner

Det er bar ild (røyking, fyrstikker, ildsted, etc.) som foråsaker de fleste boligbrannene i Norge, fulgt av elektrisk årsak. Mer inngående studie av tallene viser at tørrkoking eller overoppheting ved (feil) bruk av elektriske artikler er den enkeltstående årsaken til flest boligbranner i 2008 (11,36 prosent). Deretter følger påsatt brann med bar ild (9,47 prosent), røyking (5,97 prosent), serielysbue (5,78 prosent) og levende lys (4,55 prosent).

Ifølge brannvesenets rapporter for branner registrert i tidsrommen 2003 til 2007, starter 23,4 prosent av brannene på kjøkkenet og 19,2 på stuen. Du kan se hvor hyppig forekommende branner med opphav i husets ytterligere rom er, i tabellen til høyre.

Når lynet slår ned

- Ikke kjøp på døra

Det finnes mange forskjellige merker og typer av både røykvarslere og slokkeapparater på markedet. Ifølge Kalheim kan vi være rimelig trygge på at det vi kjøper i norske forretninger, holder mål.

Om brannsikring i borettslag

- Man kan være rimelig sikker på at det utstyret som er påkrevet ifølge loven - alle varslere og slokkeapparater - er godkjent på det norske markedet. Når det gjelder annet utstyr, som for eksempel brannstiger, anbefaler vi at man kjøper dette hos et fast utsalgssted - dette er et sted du kan oppsøke ved en eventuell reklamasjon. Ikke kjøp av dørselgere - vi har hørt mange historier om folk som har handlet på døra, og så har ikke produktene holdt mål. For eksempel var det en sak om noen som kjøpte og innstallerte brannstige av en dørselger, og så viste det seg at stigen ikke var ordentlig festet og ikke ville kunne holde dersom man måtte klatre i den, forteller Kalheim.

Hva skjer dersom det skulle begynne å brenne, og boligen ikke er utstyrt med brannvernmidlene ifølge loven?

- Dersom det oppstår en brann hvor brannvesenet rykker ut, skal politiet etterforske saken, og de har anledning til å bøtelegge. Men det er ikke ofte vi har sett det - jeg kan huske to tilfeller, og da har det vært snakk om profesjonelle utleiere som ikke har sikret boligen etter loven - med tragiske utfall, forteller Kalheim i Norsk brannvernforening. En annen side av saken er også forsikringsselskapene og forsikringsutbetalingen, påpeker Kalheim.


Om uhellet er ute ...

Vi har sjekket med to store forsikringsselskaper hva som skjer med forsikringsutbetalingen dersom uhellet er ute og det brenner i din bolig - og du ikke har sikret den med de lovpålagte sikringstiltakene? Kan du risikere en forkortning i forsikringsutbetalingen?

- Man kan gå ut i fra at det blir en fullstendig utbetaling. Det er jo ikke røykvarsleren eller brannslokkeren som har ført til brannen, det eneste de kan gjøre, er å redusere brannen, sier informasjonssef Jack Frostad i If. Dersom det er en helt klar sammenheng mellom brannen og det manglende utstyret, eller dersom politiet reagerer med bot i en slik sammenheng, er det naturlig at selskapet også ser på saken. Men det er jo personsikkerheten brannsikringsutstyret er siktet inn på, ikke først og fremst verdien av tingene, fortsetter Frostad.

- Dersom man ikke har brannslokningsutstyr og røykvarsler hjemme, er man dekket likevel, sier pressetalsmann Stigum Olsen i TrygVesta. Branntilsynets oppgave er å passe på at dette er i orden. Vi ser på årsakssammenheng - dersom det er åpenbart at skaden hadde blitt mye mindre dersom alt var i orden, ville vi vurdert dette nøyere. Men i praksis skjer ikke dette, fordi en brann er en brann. Vi ser kun på kontrakten har med kunden, sier pressetalsmann i TrygVesta, Roald Stigum Olsen.

Premierabatt

Det kan også være en økonomisk fortjeneste som ligger i å bygge ut boligens brannsikring utover lovens minstekrav. Forsikringsselskapene gir deg gjerne rabatt på forsikringspremien ved visse brannverntiltak.

- Vi gir rabatt der man har brannvarslingsanlegg som går mot alarmsentral, og vi gir også en reduksjon i premien dersom man har brannvarslere som er seriekoblet, da dette gir sikrere og tidligere varsling, sier Roald Stigum Olsen i TrygVesta. Der det blir foretatt en sjekk på det elektriske anlegget, gir vi også en lavere premie, i tillegg til at man får en lavere pris på selve el-sjekken dersom man er kunde hos oss, fortsetter Stigum Olsen i TrygVesta. Rabatten gjelder i ti år.

1 av 4 har aldri kontrollert det elektriske anlegget

Også If gir premierabatt i forhold til brannsikringstiltak i private boliger.

- Vi gir rabatt på innbrudds- og brannalarm, med overføring av brannalarm til alarmsentral. I tillegg har vi noe som heter trygghetsavtalen, hvor man inngår en avtale med If om besiktigelse av hjemmet sitt - dette går på både brann, vann og innbrudd, sier informasjonsdirektør i If, Jack Frostad.