Endringer i realpriser

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Endring i realpriser for boliger
RegionEndring realpris fra juli 2000 til juli 2001
Oslo- 3,7 %
Akershus1,3 %
Trøndelag6,3 %
Hordaland0,3 %
Vestfold3,3 %
Rogaland- 5,7 %
Agderfylkene0,3 %
Buskerud & Telemark- 1,7 %
Nord-Norge-2,7 %
Østfold3,3 %
Møre og Romsdal- 2,7 %
Hedmark & Oppland2,3 %
Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund og ECON
Korrigert for inflasjon på 2,7 prosent