Elektrikeren økte dobbelt

Mens lønningene til snekkere og malere har økt med omtrent 3 prosent de siste tolv månedene, ser det ut som om elektrikerne har oppnådd nær det doble i lønnsvekst siden mai i fjor.

Ser man på utviklingen i byggekostnader det siste året fordelt på type arbeid, kan det se ut som om malere og snekkere har en tøffere tid enn andre håndverkergrupper i den nye konkurransesituasjonen som har oppstått etter EU-utvidelsen i fjor.

Men noen regninger stiger mer enn andre, og ut i fra Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks, kan det se ut som om elektrikerne er mindre berørt av situasjonen enn andre grupper.

Så mye økte regningen
ArbeidstypeAndel lønn*Kostnadsøkning i alt
(prosent)**
Økning materialkostnader
(prosent)**
Tømring og snekring34 %2,82,8
Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg41 %3,23,5
Rørleggerarbeid33 %5,87,7
Elektrikerarbeid43 %6,56,9
Grunnarbeid38 %3,03,8
Enebolig av tre38 %3,54,2
*Andel av håndverkerutgiftene som er lønn og sosiale kostnader** Prosentvis vekst mai 04 - mai 05. Kilde: Statistisk sentralbyrås Byggekostnadsindeks for enebolig av tre, etter arbeidstypeI følge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks, utgjør materialer omtrent 51 prosent av de samlede kostnadene ved elektrikerarbeidet ved en enebolig i tre. Disse kostnadene har økt med nærmere syv prosent det siste året, noe som selvsagt øker regningen betraktelig.

Lønn til elektrikeren er den nest største posten, med 43 prosent av de samlede utgiftene, og seks prosent går til administrasjon og transport. Til sammen har disse utgiftene økt med 6 prosent det siste året, og altså omtrent dobbelt så mye som lønnskostnadene ved snekring og malerarbeider.

- Noe av dette kan skyldes etterslep i det statistiske materialet, mener forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT forbundet, men utelukker ikke at malere og snekkere merker den økte konkurransen fra andre EU-land i større grad enn elektrikerne.

- Malere og snekkere er nok utsatt i større omfang enn oss, men vi har dokumentert at også elektrikerne er utsatt for sosial dumping etter utvidelsen av EU-markedet fra 1. mai i fjor, sier Felix.

Mer om nybygg på DinSide

  • Flere nye drømmehus
  • Her får du gratis tomt
  • Slurver på nybygg