Eierskifteforsikring: Bra for selger, kjipt for kjøper

Eierskifteforsikringer skal sikre boligselgere mot de økonomiske krav som kan oppstå etter at de har solgt boligen sin. Det er vel og bra, men for deg som kjøper kan det være en ulempe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har blitt svært populært å tegne eierskifteforsikring. Eierskifteforsikringen er i korte trekk ment å dekke selgerens økonomiske ansvar som følge av feil og mangler overfor kjøperen.

Etter at Avhendingsloven trådte i kraft i 1993, har antallet rettssaker etter kjøp av fast eiendom økt merkbart. Et interessant poeng her, er at loven i seg selv ikke innebar noen dramatisk endring i forhold til det som gjaldt tidligere. I praksis er den vesentligste endringen at en del viktige regler er gjort ufravikelige til fordel for kjøper i forbrukerkjøp.

Ifølge en fagartikkel i Juristkontakt nr. 5 1999 av Trygve Bergsåker, amanuensis ved Juridisk fakultet i Oslo, kan en av årsakene til denne økningen være at avhendingsloven har gjort det lettere å finne fram til partenes plikter og rettigheter enn før, samt at loven har fått stor oppmerksomhet i media.

Uansett, jo flere boligrettssaker vi hører om, jo større behov vil mange føle for å sikre seg. Løsningen har ofte blitt å tegne eierskifteforsikring.

Bra for selgere

image: Eierskifteforsikring: Bra for selger, kjipt for kjøper

For deg som skal selge boligen din er en eierskifteforsikring et godt alternativ. Kort fortalt kan kjøperen ha rett til å få utbedret feil og mangler, eller få prisavslag, i fem år etter overtagelsen av boligen.

Selv om du ikke kjente til manglene på salgstidspunktet, kan du faktisk oppleve at kjøperen holder deg ansvarlig for "skjulte" feil og mangler.

En skjult mangel er en relevant mangel som foreligger ved overdragelsen av boligen, men som først blir kjent for kjøperen på et senere tidspunkt. Et viktig poeng her er at en skjult mangel som foreligger ved bruksovertagelsen kan forverre seg, før den oppdages av kjøper.

Som selger kan du her bli holdt ansvarlig for mangelens "endelige" omfang. Det gjør at en, i utgangspunktet, bagatellmessig mangel kan få store konsekvenser for deg som selger. I følge Bergsåkers fagartikkel, kan for eksempel en liten feil i det elektriske anlegget bli ansett for en mangel, med den følge at selgeren også vil hefte for store brannskader forårsaket av denne feilen.

Skal du selge boligen din kan utbedringskostnader og prisavslag koste deg dyrt, og det kan være vel verdt å tegne eierskifteforsikring.

Ugunstig for deg som kjøper!

Kaster du blikket på eiendomsmeglernes salgsannonser kan du ofte få inntrykk av at eierskifteforsikring også er gunstig for deg som skal kjøpe bolig.

Men stemmer det? Neppe.

I følge Trygve Bergsåker er det ugunstig hvis eiendomsmeglere annonserer boliger til salgs med "eierskifteforsikring inkludert" som et salgsargument. Det kan faktisk stilles spørsmål ved om en slik praksis kan sies å være i strid med kravene til "god meglerskikk".

For å lese hvorfor eierskifteforsikringene kan være uheldige for deg som kjøper, må du trykke på lenkene øverst til høyre i artikkelen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!