Eiendom Norge spår oppgang på 3 prosent i boligmarkedet

Eiendom Norges prognose for neste års boligmarked er en oppgang på 3 prosent landet sett under ett, med moderat oppgang i storbyene utenom Stavanger.

BOLIGSALG: Eiendom Norge spår at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020. Oslo får den største økningen, på 5 prosent - mens boligprisene i Stavanger forventes å forbli uendret. Foto: NTB scanpix
BOLIGSALG: Eiendom Norge spår at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020. Oslo får den største økningen, på 5 prosent - mens boligprisene i Stavanger forventes å forbli uendret. Foto: NTB scanpix Vis mer

– Vi er inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, og gjennom både 2018 og 2019 har boligmarkedet vært stabilt med en stor tilbudsside og mange transaksjoner, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Dreyer sier det skyldes flere ting.

– De viktigste driverne i det norske boligmarkedet er mer stabile enn på lenge. Det går godt i norsk økonomi, noe som bidrar til et stabilt arbeidsmarked og solid lønnsvekst. Boligbyggingen er godt tilpasset husholdningsveksten, samtidig har flere kredittreguleringer bidratt til redusert kjøpekraft. Dette gjør i sum at vi forventer at utviklingen fra 2018 og 2019 vil vedvare og at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020, sier Dreyer.

Mest opp i Oslo

Bransjeorganisasjonen forventer at prisene vil stige 5 prosent i Oslo. Tilbudssiden i hovedstaden vil holdes på et høyt nivå siden mange boligprosjekter som ble startet i 2016 og 2017, skal ferdigstilles i 2020.

Igangsettingen har imidlertid gått mye ned siden toppen, som betyr at det om noen år kan bli press på prisene.

Bergens boligprisår har vært en positiv overraskelse, ifølge Dreyer.

– Utviklingen i Bergen i 2019 har vært sterkere enn mange ventet ved inngangen til året. Den høye byggetakten i byen gjennom mange år har bidratt til en stor tilbudsside i Bergen, samtidig som prisene har holdt seg på et moderat nivå de siste fem årene. Vi forventer at den mangeårige veksttakten vil fortsette i 2020 og at prisene vil stige med 3 prosent, sier Dreyer.

Moderat i Trondheim og stillstand i Stavanger

I Trondheim er det ventet en moderat oppgang.

– I Trondheim har det gjennom mange år vært bygget mange boliger, samtidig som befolkningsveksten har holdt seg oppe. Vi forventer en høy tilbudsside gjennom 2020, selv om tilbudet i bruktboligmarkedet har gått markant ned gjennom høsten 2019. Vi forventer derfor at prisene vil stige med 1,5 prosent, sier Dreyer.

Stavanger og omegn er det eneste området i Norge med en negativ boligprisutvikling de siste fem årene.

– Til tross for at boligprisene ligger på et moderat nivå, så har ikke prisene tatt seg opp. Det skyldes at boligbyggingen har vært stor selv gjennom tøffere økonomiske tider i regionen. Ved utgangen av 2019 har tilbudet i bruktboligmarkedet gått markant ned, og vi forventer et noe bedre marked i 2020 enn i 2019. Vi forventer at prisene i Stavanger i 2020 vil være uendret med 0 prosent, avslutter Dreyer.

Rentetoppen nådd

Styringsrenta er blitt satt opp tre ganger i løpet av 2019, til en total økning på ett prosentpoeng siden september 2018.

Dreyer tror den nå vil bli på stedet hvil.

– Det er lite sannsynlig at renten settes ytterligere opp. Utviklingen i norsk økonomi er solid, selv om mye tyder på en noe lavere vekst i årene som kommer. I sum innebærer dette fremdeles jobbtrygghet og solid lønnsvekst, noe som vil korrigere den reduserte kjøpekraften gjennom høyere renter, sier Dreyer.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!