Ego-tripperen

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Individualisering og globalisering har ført til den tradisjonelle kjernefamiliens sammenbrudd.

Desto mer samfunnet og virksomhetene ga mulighet for fleksibilitet, desto mer ble familien nedprioritert til fordel for individets selvrealisering.

Familien ble ”outsourcet”, også barnepass.

Familien som aktør gir kun mening mens barna er helt små, etter det vil samfunnet overta oppdragelsen. Barna flytter derfor ut av hjemmet tidlig, og bor sammen med andre barn, gjerne i institusjoner.