Dyrere eneboliger

Trodde du at det bare var leiligheter som steg i verdi i 2001? Da tar du feil, for også eneboligene ble langt dyrere i året som gikk.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble nye eneboliger 9 prosent dyrere fra 3. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001.

78 prosent prisstigning

Siden bunnivået i 1993 har prisene på nye eneboliger steget opp imot 78 prosent. Til sammenligning har konsumprisindeksen økt med 20,4 prosent i samme periode, prisene på eneboliger har altså økt fire ganger så mye som prisstigningen ellers.

Fra 2. til 3. kvartal 2001 var prisveksten på 1,6 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner økte prisene med 2,3 prosent i samme periode.

Statistisk Sentralbyrå har brukt 726 observasjoner i indeksberegningene.

Dyrere eneboliger

Total stigning på 3 prosent

I følge tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund økte prisene på alle boligtyper, korrigert for sesongvariasjoner, med 3 prosent.

Korrigert for inflasjon, er boligprisene 24% høyere enn i toppåret 1987.

Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike boligtypene. Leiligheter har den beste utviklingen, mens det totalt sett for alle typer eneboliger og delte boliger var en nedgang
i de fleste regioner.

Høyere renteutgifter

Hovedpunktene i Norges Eiendomsmeglerforbunds og ECONs boligbarometer for
3. kvartal 2001 var:

  • Nominelle renter på boliglån lå fast fra 2. kvartal 2001 til 3. kvartal 2001, men økt inflasjon ga en redusert realrente.
  • Renteutgiftene som andel av inntekt er høyere i 2001 enn i 2000, og høyere enn noen gang siden 1992.