Dyrere å leie i byene

Jo større by eller tettsted, jo dyrere er husleien, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige leiemarkedundersøkelse.

Ikke overraskende er snittleien høyest i Oslo og Bærum. Her er gjennomsnittlig husleie for en toroms på 5.949 kroner i månden, en treroms på 7.399 kroner. Snittprisen per kvadratmeter er 1.447 kroner i året.

Regn ut: Lønner det seg å eie eller leie?

Det er det private og uregulerte markedet som står for de høyeste leiene.

De andre store norske byene ligger langt bak: Her må du ut med 1.138 kroner i snitt per kvadratmeter hvert år, eller 4.561 kroner i måneden for en toroms, 5.537 kroner for en treroms.

Akershus, utenom Bærum, slipper billigere unna med 1.007 kroner i snitt per kvadratmeter hvert år. 5.060 for en toroms, 5.443 for en treroms.

Stort på landet

Det er langt dyrere å bo i byen enn på landet. Illustrasjonsfoto
Det er langt dyrere å bo i byen enn på landet. Illustrasjonsfoto Vis mer


I det nedre prissjiktet finner vi, ikke uventet, tettsteder med 200 - 1.999 innbyggere, samt såkalt spredtbygd strøk. Ser vi bort ifra Akershus fylke, er den årlige husleien per kvadratmeter 528 kroner, og gjennomsnittlig månedlig leie er på 3.186 kroner for en toroms, 3.693 for en treroms.

Snittprisen per kvadratmeter er altså 174 prosent høyere i byen enn på landet. En sannhet man dog må ta med en ganske stor klype salt.

Mye av dette skyldes at forskjellen i husleien blir større, jo større leieboligene er.

Dette kan blant annet være fordi små boliger, særlig toroms, er spesielt utbredt i byene, mens det er flest større boenheter som leies ut på landet. Dette ifølge SSBs leiemarkedundersøkelse.

Og jo større utleiebolig, jo lavere blir kvadratmeterprisen. Dette gjelder enten boligen er på landet eller i en by eller tettsted.

Den typiske husleieren

Leiemarkedsundersøkelsen ser primært på pris, og sier lite spesifikt om hvem det er som leier.

- Vi vet at det er mye unge folk, høy leieandel fra 20-29 år. Dermed er det også relativt korte leieforhold som dominerer på leiemarkedet, og dette betyr stor utskiftning, sier Ragnhild Nygaard, prosjektleder i Statistisk sentralbyrå.

Leieforholdets lengde er med å påvirke pris - jo lengre leieforhold. Det er altså ofte de yngste leietakerne som må ta regningen. Leiemarkedsundersøkelsen viser at snittprisen for leieforhold som er inngått i 2006 eller 2007 er nesten 1.000 kroner høyere, enn leieforhold som startet for mer enn seks år siden.

NB! Varsomhet knyttet til tolkning av gjennomsnittsleiene

Det norske leiemarkedet karakteriseres av store forskjeller i leien med hensyn til geografisk beliggenhet, fysiske kjennetegn ved boligen, relasjoner mellom leietaker og utleier og leieforholdets lengde. Gjennomsnittsleiene i undersøkelsen må derfor tolkes med en viss varsomhet. Det er også viktig å merke seg at gjennomsnittsleiene ikke er direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg, og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.