DVD-opptak i praksis

Det er ikke vanskelig å ta opp, men kvaliteten kunne vært bedre.

DVD-opptak i praksis
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Spillerens normalmodus for DVD-opptak er SP, som gir deg nesten to timer med opptak på en tom DVD-plate. De andre modusene er:

  • HQ – best kvalitet, opp mot 1 times opptak

  • EP- som gir deg opp mot 4 timer, og SLP som gir deg nesten 6 timers opptak.
Vi tok opp flere programmer i ulike moduser for å vurdere kvaliteten, og som på de andre rene DVD-opptakerne vi har testet varierer opptakskvaliteten fra godt til mindre bra.

Bildekvalitet: Ikke uventet er HQ klart best, men også SP-modusen er helt grei, og duger fint for opptak under 2 timer. EP-modusen er OK, men heller ikke mer. Ser du nøye etter, legger du tydelig merke til at fargene er langt blassere og mer flytende enn den vanlige TV-sendingen kan varte opp med.

SLP-modusen kan vi derimot ikke anbefale, her er bildet tydelig uskarpt. Det meste av tekst vil for eksempel flimre og blir dermed slitsomt å lese. SLP-modusen virker i praksis hakket dårligere enn opptakene vi får med vår gamle VHS-spiller, og egner seg kun til rene nødstilfeller for serie-fantasten.

Lydkvalitet: Som nevnt ovenfor er det ingen overraskelse at bildekvaliteten varierer så sterkt mellom de ulike opptaksmodusene. Derimot er det skuffende at også lydkvaliteten blir merkbart dårligere. Det virker som om all lyd blir tatt opp i mono. Selv i HQ-modus blir lyden lavere enn den du får direkte fra TV-sendingen, og på laveste nivå begynner den også å bli grøtete sammenlignet med originalen. For deg som liker å ta opp konserter via ditt digitale parabolanlegg vil dette være et irritasjonsmoment.

Vanlig timeropptak

Oversikt over tidliger opptak: Depeche Mode video, dato, opptaksmodus og lengde
Oversikt over tidliger opptak: Depeche Mode video, dato, opptaksmodus og lengde Vis mer
Valg av inngangskilde for opptaket: Frontinngangene, bakinngangene eller TV-kanal.
Valg av inngangskilde for opptaket: Frontinngangene, bakinngangene eller TV-kanal. Vis mer
DVD-opptak i praksis
Du må ha minimum 5 min. mellomrom mellom hvert opptak - ellers kommer denne feilmeldingen opp.
Du må ha minimum 5 min. mellomrom mellom hvert opptak - ellers kommer denne feilmeldingen opp. Vis mer


Du kan ta opp på på DVD+RW eller DVD+R plater. Etter å lagt inn DVD-platen trykker du på Navigation-menyen. Velg deretter Timer-setting menyen helt til høyre. Du får der en oversikt over dine eventuelle tidligere opptak, og for å legge inn et nytt er det bare å trykk på select-knappen.

Deretter må du velge inngangskilde, altså hva du skal ta opp fra, du kan for eksempel ta opp fra ditt digitale kamera via DV-inngangen, eller velge en vanlig TV-kanal. Deretter må du velge kvalitetsnivået på opptaket, standardmodusen er SP. Du kan også spesifisere om opptaket er et engangsopptak, eller om det skal gjentas daglig eller ukentlig. Dette er praktisk for deg som tar opp TV-serier som går til samme tidspunkt.

Deretter er det bare å angi dato og start og stopp-tid, før du bekrefter innstillingene.

Har du en DVD-plate med ledig plass liggende i spilleren kan du også aktivere hurtigopptak om du kommer over et program du vil ta opp.

Trykk en gang for å starte opptaket, og to ganger dersom du vil at opptaket skal slå seg automatisk av etter 30-minutter. Trykker du flere ganger på REC-knappen forlenges opptaket ytterligere med 30-minutters intervaller. Du kan selvsagt også avbryte opptaket ved å trykke på stopp-knappen.

Redigering

Redigeringsmenyen gir deg mulighet til å endre på opptakene dine som er lagret på +RW plater. Her kan du endre navn på opptaket og slette uønskede kapitler om du ønsker det. Sammenlignet med de gode redigeringsmulighetene du blant annet får på JVCs DR-M1 er det imidlertid ikke mye å skryte av, men så er jo også prisforskjellen stor. Tangenten gir deg altså ikke de beste redigeringsmulighetene, men de som finnes er relativt enkle å utføre.

DVD-opptak i praksis
[Ugjyldig objekt (NAV)]


Det er imidlertid synd at redigeringsmulighetene på de billigere +R platene er så få. Her må du nøye deg med å endre tittel på opptaket (maks ni bokstaver) og å legge til andre titler under samme vignett. Skal du kjøpe denne spilleren bør det derfor holde deg til +RW plater.