Det er ikke nødvendigvis stas, men noen må gjøre jobben.  Foto: Brynjulf Blix
Det er ikke nødvendigvis stas, men noen må gjøre jobben. Foto: Brynjulf BlixVis mer

Dugnadsbøter er ikke lov

Borettslaget har ikke lov til å bøtelegge deg, om du skipper høstdugnaden.

– Sameiet, borettslaget eller boligaksjeselskapet kan ikke pålegge noen å være med på dugnad, sier Anders Leisner, advokat i Huseiernes Landsforbund til DinSide.

Du kan heller ikke bøtelegges dersom du ikke vil eller har anledning til å delta.

Borettslag eller selveier? Her er de største forskjellene

Må betale likevel

- Det å gi bøter for å ikke delta på dugnad er helt feil tankegang, sier Anders Leisner, advokat, Huseiernes landsforbund Foto: Nina Granlund Sæther
- Det å gi bøter for å ikke delta på dugnad er helt feil tankegang, sier Anders Leisner, advokat, Huseiernes landsforbund Foto: Nina Granlund Sæther Vis mer


Når det er sagt: Dersom du eier bolig i en av eierformene som er nevnt over, har du plikt til å være med å betale for at forefallende arbeid og vedlikehold utføres.

– I stedet for å sette arbeidet bort, kan det besluttes at de som ønsker å være med å utføre arbeidet kan slippe å betale sin del av kostnadene.

Mye avfall? Slik kvitter du deg med søppelet

Prissetting

Hvor mye dette koster kan imidlertid variere, og det finnes ulike måter å fordele disse kostnadene på.

– Man bør fastsette en fornuftig, realistisk pris på hva det ville koste å gjøre slikt arbeid, sier Leisner.

Utifra dette kan man si hvor mye de enkelte må betale som felleskostnad - der de som er med på dugnad slipper å betale.

Leisner presiserer at det er to viktige poeng når man fastsetter en pris på dugnadsjobben: Det må være arbeid som ikke krever spesialkompetanse, som vanlige personer kan gjøre, og prissettingen må være realistisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Typisk dugnadsarbeid er for eksempel, raking, spyling, luking, vasking, tømming av loft, rydding av fellesarealer, og så videre. Det er på bakgrunn av slike oppgaver man fastsetter en pris, som så skal deles på de ulike boenhetene.

Komplisert arbeid og vedlikehold som krever spesialutstyr eller profesjonelle, skal holdes utenom. Det vil si at man ikke slipper unna å betale for at slikt vedlikehold eller arbeid blir gjort, selv om man har vært med på dugnad.

Les også: Nye krav til felleskostnader i borettslag.

Fordelingsnøkkel

Dugnad

Er det greit å skulke dugnad? (Avsluttet)
Ja, men bare om man har gyldig grunn(41%) 1425
Ja, dette er en forhistorisk ordning(40%) 1397
Nei, kan du ikke, får du sende stedfortreder(19%) 678
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hvordan skal så prisen på det arbeidet som ikke blir utført fordeles på de ulike boenhetene?

Dugnadskostnader bør, i likhet med andre felleskostnader, fordeles etter en bestemt nøkkel. Denne fordelingsnøkkelen ligger gjerne til grunn når andre utgifter, som husleie eller oppvarmingsutgifter skal regnes ut - og varierer gjerne i størrelsesorden proporsjonalt med størrelsen på boligen.


Denne artikkelen ble første gang publisert i april 2008.