<center>Hushai av <a href="http://home.c2i.net/angelshag/mainpage.htm" target="_top">Anne Angelshaug</A></center>
Hushai av Anne Angelshaug
Vis mer

Du taper 20.000 kr. på å leie en to-roms

BOLIG: Velger du å utsette boligkjøpet noen år på grunn av skyhøye priser, risikerer du å leie deg til fant. Vårt eksempel viser at du taper over 20.000 kroner i året på å leie en to roms leilighet i Oslo i stedet for å kjøpe den.

Dagens skyhøye boligpriser i Oslo kan skremme noen og enhver fra å kjøpe seg sin egen bolig. De velger å leie i stedet, for å se om prisene flater ut. Våre beregninger viser at dette er et valg leietagerne betaler dyrt for.

Leie eller eie?

  Hva er leilighetens størrelse? kvm  
       
 
   
       

Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Ved feil, send en mail til DinSide.

Med vår nye kalkulator nedenfor kan du regne ut hva DU sparer på å kjøpe i stedet for å leie, ut fra hvilken størrelse du hadde tenkt deg på boligen. Kalkulatoren er utarbeidet med utgangspunkt i statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseiernes landsforbund.

Priser i andre byer

Vi har konsentrert oss om Oslo-markedet fordi det her finnes best tallmateriale på leiepriser. Selv om Oslo-prisene ligger langt over prisene i resten av landet, er det sannsynlig at det vil lønne seg å kjøpe i stedet for å leie i de andre norske byene også.

Våre tall viser nemlig at forholdet mellom eie- og leierprisene er noenlunde likt i byene. Har du for eksempel 1,2 millioner kroner til disposisjon, får du kjøpt rundt 55 kvadratmeter i Oslo, mens du kan få 80 kvadratmeter i Bergen, Trondheim og Stavanger. Husleien pr. måned vil ligge på ca 6700 kroner for 55 kvm. i Oslo, mens den vil ligge på rundt 6000 i de andre byene.

Spar 22.000 årlig på å eie

Etter våre beregninger kan du spare hele 22.000 kroner i året på å kjøpe en to-roms leilighet i stedet for å leie den. Ferske tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at en to-roms leilighet på rundt 55 kvadratmeter vil koste omtrent 1, 16 millioner kroner i Oslo.

Vi forutsetter at du kjøper denne leiligheten, og låner hele beløpet på 1,2 millioner kroner. Med en rentesats på 7 prosent, blir de årlige renteutgiftene til boligen ca 81 000 kroner.

Renteutgiftene kan trekkes fra i skattbar inntekt, og dermed oppnår du en skattelette på 28 prosent av betalte renter. Skattefordelen i vårt eksempel blir ca 23 000 kroner.
Totalt koster leiligheten deg: 81.000 kr. – 23.000 kr = 58.000kr. i året.

La oss så se på hva tilsvarende leilighet vil koste å leie. Tall fra Huseiernes Landsforbund viser at en to roms leilighet på rundt 55 kvadratmeter vil koste 6.700 kroner i måneden å leie.

Årlige utgifter til denne leiligheten blir da: 80.000 kroner.

Sammenligner vi tallene, ser vi at du sparer: 80.000 – 58.000 kroner = 22.000 kroner på å eie i stedet for å leie.

Hva med avdrag?

Vi har ikke tatt hensyn til avdragene på lånet når vi har regnet ut kostnadene ved å eie bolig. Det er fordi avdragene er ren sparing, noe som du betaler til deg selv.

Vi har heller ikke tatt hensyn til fellesutgiftene du betaler til borettslaget eller sameiet. Utgiftene varierer mye, og de dekker ofte utgifter til oppvarming eller oppgradering av fellesområder.

Når du skal vurdere om du har råd til å kjøpe en bestemt bolig, må du også ta disse utgiftene i betraktning. Selv om avdragene går til deg selv, må du likevel ha råd til å betale dem hver måned.

Så hva skal du gjøre dersom du verken har råd til å leie eller eie? Alternativet er selvsagt å leie sammen med noen andre. Vil du lese våre tips til hvordan du få plass i drømmekollektivet, kan du klikke her: Få plass i kollektivet

Så hvorfor leie?

Det flere grunner til å leie. Noen leier nok fordi de ikke er kredittverdige nok til å få lån. Andre leier fordi de setter pris på fleksibiliteten. Men mange er nok også villige til å betale litt ekstra for å slippe den økonomiske risikoen. I eksemplet over betalte vi over 20.000 kroner ekstra i året for å leie. Men leiligheten kostet 1,2 millioner. En prisnedgang på én prosent vil gi eieren et tap på 12.000 kroner. På begynnelsen av 90-tallet falt boligprisene med 40 prosent. I slike tider er det gunstig å leie.