Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Du slipper aldri fri

Du slipper ikke unna nabovarsel, dugnader og fellesgjeld selv om du kjøper selveierleilighet i stedet for borettslagsleilighet.

De to dominerende boligtypene i de store byene er borettslag- og selveierleiligheter. Les mer om de ulike boligtypene her.

Mange forbinder borettslag med strenge husordensregler, en kontrollerende formann og fellesgjeld du ikke kan kontrollere. I selveierleilighet tror mange derimot at man står så å si helt fritt.

Men du står nok ikke så fritt som du tror i en selveierleilighet.

Ikke for drittsekker

- Mange av de reglene som gjelder i et borettslag, gjelder også i et sameie med mange selveiere. For å si det slik; det er ikke fritt frem for drittsekkoppførsel selv om du er selveier, sier Einar Frigland, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Forskjellene mellom borettslag- og selveierleilighet vil trolig bli ytterligere utjevnet i fremtiden. Den nye borettsloven som er på trappene, legger nemlig opp til en tilnærming mellom de to boligtypene.

- Med den nye loven vil de som bor i borettslag bli vurdert mer som eiere. Forskjellene vil med andre ord bli utjevnet, sier Frigland.

Gammel lov

Også i boligavdelingen i Kommunaldepartementet kan de bekrefte at den nye loven vil innebære en tilnærming mellom de to boligtypene.

- Loven er nå ute på høring. Dagens lovgiving er fra 1960, og gjennomgangen har vært planlagt siden 1988, sier Harald Assev, seniorrådgiver i Kommunaldepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Lovforslaget legger opp til en viss tilnærming, legger han til.

Kan kastes ut

Allerede i dag er det mye de samme hensynene som må tas enten du velger den ene eller den andre boligtypen. For det hjelper ikke å si at du er selveier når naboen klager på husbråk.

- Grensen for hva naboene skal tåle av uakseptabel oppførsel, er den samme enten gården du bor i er et borettslag eller et sameie. Oppfører du deg som en drittsekk, kan du like godt bli kastet ut fra et sameie som fra et borettslag, sier advokat Einar Frigland.

Han legger til at det for selveiere tradisjonelt sett har vært større rom for å ha husdyr i leiligheten.

Du må godta gjeld

Hva så med fellesgjeld? Et onde som er forbeholdt borettslag?

- I borettslag kan man ta opp felleslån, mens i sameier må man ta opp mange ulike lån knyttet direkte til de ulike leilighetene, sier advokat Frigland.

Selv om formalitetene er ulike, er det ikke noe lettere å snike seg unna i et sameie. Trenger gården en opprustning, er det ikke særlig lurt å nekte selv om du er selveier.

- Er det en person i et sameie som nekter å bidra, kan han bli kastet ut og leiligheten kan bli solgt, sier Frigland.

Lettere å leie ut

Men på ett punkt står du friere i en selveierbolig enn ellers. Det er mye større muligheter for fremleie med selveierbolig.

- I sameier er det i regelen fritt frem for fremleie. Derfor er det disse leilighetene spekulantene er mest interessert i. Ulempen med fri utleie er at det i enkelte gårder kan være så mye fremleie at ingen tar ansvaret for gården og fellesarealene, sier Frigland.

Prinsippet for borettslagsleiligheter er at borettshaver må bo i eiendommen, og at utleie bare godtas unntaksvis for opptil et par år.