Du er ikke rettsløs

Kjøper du en tidspart innenfor EØS-landene, beskyttes du av regler fastsatt i et eget direktiv.

Dette er noen av rettigheten du ifølge direktivet kan gjøre gjeldende når du kjøper timeshare-leilighet:

Angrerett

Angrerett vil si at du har rett til å gå fra avtalen innen en viss frist. Fristen er 10 dager dersom du har fått informasjon om angreretten, samt en del andre opplysninger.

Hvis avtalen ikke innholder de opplysningene som kreves, har du en frist på tre måneder, pluss 10 dager, til å trekke deg fra kjøpet. Hvis du får de nødvendige opplysningene innen tre-måneders fristen, har du ti dager på deg fra du mottok opplysningene.

Angrer du innen 10-dagers fristen, kan du bli pålagt å erstatte selgerens utgifter til registrering, eventuelt administrasjonsgebyr eller annet.

Du trenger ikke opplyse om grunnen til at du angrer og vil gå fra avtalen.

Forskuddbetaling

Det er forbudt å kreve at du skal betale noe før angrefristen er ute. Du kan også nekte å betale depositum innen den tid.

Opplysninger

Disse opplysningene skal stå i avtalen for at angrefristen skal være 10 dager.

  • Hvem som er eier.

  • Hvilken juridisk status selgeren har.

  • Hvilke rettigheter du får, og hvilke vilkår som gjelder.

  • Beskrivelse av eiendommen og beliggenheten. Husk likevel på at du bør se leiligheten før du signerer.

  • Hvor mye du skal betale for andelen og løpende utgifter.

  • Dersom eiendommen er under oppføring, skal det opplyses om hvor langt arbeidet er kommet, og når det forventes å være ferdig.

  • Når du kan benytte deg av leiligheten.

  • Muligheter og kostnader ved bytte og videresalg.

  • Dato, sted og partenes underskrift.

Avtalen

Det bør foreligge skriftlig avtale. Og du kan kreve at avtalen oversettes til norsk.