Dropper ren hytteskatt

Oslo (NTB): I forslaget til revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for endringer i eiendomsskatteloven. Det vil fortsatt være opp til den enkelte kommune om de vil innføre eiendomsskatt eller ikke, men en slik skatt kan ikke bare gjelde hytter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


Forslaget omfatter alle eiendommer i kommunen, mens jord- og skogbrukseiendom skal ha obligatorisk fritak.

Fritt valg

Etter forslaget vil kommunene kunne velge mellom å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, bare innenfor områder som er utbygd på byvis, og/eller (bare) på verk og bruk. Utvidelse til hele kommunen vil i utgangspunktet få betydning for alle eiendommer som ligger utenfor byvis bebyggelse, herunder boligeiendommer, andre eiendommer i kommunen, så vel som fritidseiendommer.

- Det vil ikke bli anledning til å ilegge eiendomsskatt på hytter alene, understreker finansminister Kristin Halvorsen.

Hytteskatt

Synes du det burde bli
innført en egen hytteskatt? (Avsluttet)
Nei(70%) 365
Ja(16%) 84
Bare i de dyreste områdene(14%) 71
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Dagens valgfrie fritak for eiendommer som blir drevet som jord- og skogbrukseiendom foreslås gjort om til et obligatorisk fritak. Dette fritaket omfatter ikke våningshus. Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med skatteåret 2007.

Kommunestyret fastsetter hvert år hvilken sats som skal legges til grunn ved utskrivning av eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør minst 2 promille, og ikke mer enn 7 promille av skattegrunnlaget for eiendommene.

Utleieavgift

Av budsjettforslaget går det også fram at yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom likevel ikke skal merverdiavgiftsbelegges fra 1. september, med mindre slik utleie drives i tilknytning til hotelldrift. Det foreslås at dette vurderes på nytt når nye uttaks- og justeringsbestemmelser er på plass.

[email protected]

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!