DnBNOR: Dette får du

Dette får du, ifølge DnBNOR Eiendom, hvis du velger å selge med Residens-konseptet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Eksklusivt prospekt: 12 sider med svært høy faglig og designmessig kvalitet, utarbeidet av reklamebyrå.

Megler: Håndplukkede meglere følger hele salgsprosessen og står i tett kontakt med deg.

Ekspertvurdering: Et fagpanel bestående av f.eks. arkitekter, interiørarkitekter eller andre bransjefolk gir skisser, råd og tips om boligens muligheter for potensielle kjøpere.

Meglers vurdering: Residensmegleren gir sin personlige ekspertvurdering av din bolig i prospektet.

EiendomsMarkedet: Muligheter for eksponering gjennom eget oppslag i vårt magasin EiendomsMarkedet.

Redaksjonell omtale: Kommunikasjonseksperter bearbeider artikler om din bolig i prospekter, på bakgrunn av informasjon fra meglerne.

Fotograf: Profesjonelle fotografer sikrer gode bilder av din bolig.

Visning: Residensmegleren deltar personlig på visninger og stiller med flere meglere om nødvendig

Annonser: Større og bedre annonser.

Salg: Residensmegleren følger aktivt opp under budrunde og ved overtakelse.

Styling: Boligen styles før visning slik at den tar seg best mulig ut.

Internett: Bedre presentasjon.