Disse jobbene kan gi deg bolig:

BOLIG: Ansatte disse jobbene eller bransjene har gode sjanser for å få bolig gjennom jobben:

Bolig gjennom jobben: 2.500 kr/mnd midt i Oslo

 1. Disse jobbene kan gi deg bolig:

Dette er ingen fullstendig oversikt over hvilke jobber som kan gi innpass til billige boliger, men et utvalg.

 • Sykepleiere, leger og andre ansatte ved sykehus: De fleste sykehus har tjesteboliger til mange av sine ansatte. Det er gjerne snakk om blokkleiligheter, eller hybler. Til en rimelig penge.

  Ved Ullevål sykehus i Oslo er etterspørselen etter tjenesteboligene så stor at bare såkalte nøkkelpersoner kan regne med å få tildelt bolig. Prisene ved Ullevål ligger fra 2000 kroner for en ett-roms, og oppover til 6.500 kr. for store leiligheter.

 • Forsvaret: Har 4.300 boliger spredt over hele landet, som de ansatte får bo i. Husleien er betydelig lavere enn markedspris. Billig bolig blir gitt blant annet som en belønning til de ansatte fordi de må flytte mye.

  Forsvaret disponerer både eneboliger, blokker, rekkehus og hybler.

 • Stortinget: Representanter på Tinget får gratis bolig i Oslo dersom den andre boligen deres ligger mer enn fire mil fra hovedstaden. Forutsetningen er at de beholder den gamle boligen, og ikke har leieinntekter fra den.
 • Regjeringen og departementene: Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere kan få bolig under samme forutsetninger som stortingsrepresentanter.
 • Utenrikstjenesten: Ansatte i Utenrisktjenesten får billige boliger når de er i utlandet.
 • Kommunalt ansatte: I enkelte kommuner har man boliger til kommunalt ansatte. For eksempel kan det være et virkemiddel for å få nok lærere i en kommune. Sjekk i din kommune om det kan være mulig.
 • Prester: De fleste prester kan, eller må bo i presteboliger.
 • Privat næringsliv: Også innenfor privat næringsliv finnes det boligordninger for de ansatte. Spesielt aktuelt er det for personer ansatt innen off-shore. Både hos Norconsult og hos Kværner opplyser de at de leier eller har boliger til noen av de ansatte.