Dette vil de ikke fortelle deg

7 av 10 dropper energimerking i boligannonsen.

Boligselgere og meglere gir blaffen i de nye reglene for energimerking. Dette viser en fersk undersøkelse utført av DinSide.

På dagen to måneder etter at energimerking av boliger ble gjort obligatorisk, sjekket vi hundre norske boliger som ble lagt ut på Finn.no denne dagen, og resultatet taler for seg.

Blant disse 100 boligannonsene, finner vi kun opplysninger om hvilken energikarakter boligen har fått i 31 av annonsene.

- Her må selgerne og utleierne skjerpe seg, sier Jo Gjedrem, seksjonssjef i Forbrukerombudet til DinSide.

En av ti boliger står til stryk når de energimerkes.
Gjett hvilken karakter snittboligen har?

Gjemmer det bort

Dersom den som legger inn annonsen fyller ut riktig, kommer energikarakteren opp med et lett gjenkjennelig ikon under "Fakta om boligen".  Foto: Finn.no
Dersom den som legger inn annonsen fyller ut riktig, kommer energikarakteren opp med et lett gjenkjennelig ikon under "Fakta om boligen". Foto: Finn.no Vis mer


Og som om ikke det var ille nok. Av disse 31 er det kun 7 som velger å benytte seg av det lett gjenkjennelige ikonet som ligger inne i Finn-systemet.

Man kan nemlig fylle inn energikarakter under "fakta om boligen", og det vil komme opp som et lett gjenkjennelig farget ikon. For Finn har faktisk fulgt med i timen og lagt opp til at boligselgere og meglere enkelt kan fortelle hvilken karakter boligen har, med en egen rubrikk som heter "Energimerking".

I stedet er det mange som gjemmer det bort. Helt nederst i annonsen. Her har mange lagt inn et punkt som heter "Energimerking" og for flere av boligen lyder standardteksten noe slik som:

    Energimerking
    Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag som er inngått fra og med 1.7. 2010 oppgis en energiklassifisering på en scala fra A - G. Det er selgers/utleiers ansvar at eiendommen er energisertifisert. Eiendommen er klassifisert i gruppe D. Kopi av Energisertifikat kan fås hos megler.
Enkelt og greit. I fire av annonsene vi så, hadde de imidlertid utelatt karakteren. I utgangspunktet gir annonsen inntrykk av at selger og megler følger reglene, men man blir altså ikke mye klokere.

Mange unnskyldninger

Energimerking
Har de merket boligen?Antall
Ja - har energimerking i annonse31
Antall av "Ja" som bruker ikon7
Nei - har ikke enerigmerking69
Antall av "nei" som ber deg om å gjøre det selv6
Andel av "nei" som opplyser at de ikke har6
Tja - kan se energisertifikat via lenker i annonsen2
Tja - har energimerking, men du må kontakte megler for å se7
DinSide har undersøkt 100 boligannonser som ble lagt ut på Finn.no 1. september 2010 - 2 måneder etter at ordningen ble innført.


I noen boligannonser er det imidlertid noen som prøver seg på en frekkas. For eksempel:

    Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag som er inngått fra og med 1.7. 2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A-G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper/leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. (Red. uthev.)
Som du kan se i tabellen til høyre, sto dette i hele seks annonser. Det betyr ikke at det er lov.

- Det er et helt klart krav at selger/utleier skal sørge for den merkingen. Det er enkelt, man kan gjøre det på nett, og man kan ikke avtale seg bort - det er ikke mulig. Dette er selgers ansvar, og det er meglers ansvar å opplyse ham om det, sier Gjedrem. - Alle meglere burde vite dette.

- Jeg er enig i at alle meglere burde vite dette, sier Hanne K. Railo, daglig leder i Eiendomsforetakenes forening (Eff) til DinSide. Hun peker samtidig på at alle meglere har måttet forholde seg til en rekke nye regelendringer i sommer, og at det derfor kan ta litt tid før alle er innarbeidet.

Har energiattest, men utelater opplysning i annonsen

Dersom ikke flere opplyser om boligens energimerking i boligannonsene, kommer Forbrukerombudet til å se nærmere på ulike tiltak, sier Jo Gjedrem i Forbrukerombudet. Foto: Bjørn-Eivind Årtun/Forbrukerombudet
Dersom ikke flere opplyser om boligens energimerking i boligannonsene, kommer Forbrukerombudet til å se nærmere på ulike tiltak, sier Jo Gjedrem i Forbrukerombudet. Foto: Bjørn-Eivind Årtun/Forbrukerombudet Vis mer


I noen annonser henvises det til megler for å få vite energikarakteren, noe som i og for seg kanskje kan unnskyldes i en overgangsfase, men hvorfor ikke opplyse om karakteren med en gang?

I et par av annonsene står det at man vil få energiattest med kjøpekontrakt eller ved ovetakelse. Ikke vent så lenge! Be megler om å få se kopi av energiattesten før du kjøper.

Da finner vi denne "unnskyldningen" mer formildende:

"Selger er orientert om energimerking, og forenklet skjema er sendt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat, red.anm.) for behandling. Attesten vil bli vedlegg til prospektet så snart selger har forelagt den for megler."

P.t. har NVE 9.000 energimerkingsskjema som venter på å bli klargjort. Så i en periode der svært få boliger har fått energiattest, kan det oppstå forsinkelser.

Hvorfor bør du se energiattest?

For deg som kjøper er energiattest viktig av to grunner: Det ene er å få vite boligens energikarakter. Dette, sammen med boligens alder, angir standard - og hvor mye energi boligen bruker (les: får du dyre strømregninger?). Vel så viktig er det kanskje hva NVE har listet opp som tiltak for å forbedre boligens energimerking. Er det små endringer som skal til, eller krever det større installasjoner? Dette er informasjon du bør ha før du legger inn bud på en bolig, og før du skriver under på kontrakten.

- Etter boliglån er energikostnaden den aller høyeste utgiften for de fleste. Da skulle det bare mangle at man ikke visste hvilken energistand boligen befinner seg i, sier Hilde Totland Harket, fungerende kommunikasjonsdirektør i NVE, til DinSide.

Merk at eldre boliger sjelden vil oppnå særlig god karakter, og til og med mange nye boliger er langt unna å oppnå beste karakter.

Sjekk prospektet

I et par av annonsene står det at energimerking er vedlagt. Du kan da enten sjekke prospektet dersom dette er lenket til fra annonsen, eller prøve å nå prospektet gjennom boligens hjemmeside på meglers nettsider. Her er dette ofte tilgjengelig. I to tilfeller fikk vi dette opplyst, og begge prospekter hadde vedlagt energisertifikat (fra cirka side 34 av 48 sider.)

Det kan også hende at flere av de 17 boligene som har utelatt energimerking i annonsen vil ha dette på visning. Hvis ikke: Spør megler og be vedkommede fremlegge dette.

Les også: Energieffektive bolgier kan bli mer verdt

Selger eller meglers ansvar?

Energimerkingen skal være i annonsen, men konsekvensene om det ikke er med, er det selger som må stå for i dag, sier Hanne K. Railo i Eff.  Foto: Caroline Roka
Energimerkingen skal være i annonsen, men konsekvensene om det ikke er med, er det selger som må stå for i dag, sier Hanne K. Railo i Eff. Foto: Caroline Roka Vis mer


Siden dette er et relativt nytt krav til hva selger skal opplyse om når man skal selge bolig, er det ikke til å komme forbi at det vil være en mangelfullt en tid fremover. Men det er påfallende mange som utelater disse opplysningene i boligannonsen. Hvem har ansvaret?

- Dette er selgers ansvar, og derfor et privatrettslig spørsmål, sier Railo.

Det er likevel ikke bare selger som er ansvarlig for at en annonse er korrekt. Megler er pliktig til å oppfordre selger til å oppgi karakter ved annonsering, men kan ikke kreve dette. Eventuelle sanksjoner i etterkant vil også rette seg mot selger, forklarer Railo.

Hun peker på at de ulike lovgiverne ikke har snakket sammen i forbindelse med den nye forskriften. For selv om det nå er påbudt å opplyse om energimerking i en boligannonse, står det ikke noe om dette i Eiendomsmeglingsloven.

- Vi er klar over problemstillingen, og har en dialog både med Finanstilsynet og NVE for å forsøke å klargjøre reglene, sier Railo. Og Eff vil selvfølgelig holde sine medlemmer løpende orientert.

- Eiendomsmeglingsloven pålegger meglerene endel plikter - men per i dag er dette et forhold mellom kjøper og selger, sier Railo.

Du må gjøre det selv: Slik energimerker du boligen

Kun pålagt å ha i markedsføringen

Ifølge Hilde Totland Harket, fungerende kommunikasjonsdirektør i NVE, er det selgers ansvar å påse at energiattest foreligger, men det er ikke krav om at dette må være med i annonsen.

- Forskriften sier at det skal være synlig i markedsføringen av boligen. Vi har ikke gått inn og spesifisert at det skal ligge på Finn, men vi håper at dette blir noe meglerne tar inn over seg og ser på som et salgsargument, på lik linje med kvadratmeter, sier Totland Harket til DinSide.

Dersom det viser seg at boligselgere spekulerer i dette og gjemmer bort dårlige energikarakterer, kommer imidlertid NVE til å ta en ny evaluering av dette.

- Vi oppfordrer alle kjøpere på å be om å få se energikarakteren. Det er mye billigere å kjøpe en energieffektiv bolig, med tanke på at vi ser for oss økte energipriser fremover. Tenk på prisene i vinter, sier Totland Harket.

Profesjonell hjelp

Gjedrem er også enig i at det er selgers ansvar, men peker på at det er meglers ansvar å holde seg oppdatert og veilede selger i henhold til gjeldende lover og regler.

- Det er et krav om at dette skal være med. Og hvis man går og får profesjonell hjelp til å selge boligen, må man kunne forvente at megleren har oversikt over hva som skal være med i en boligannonse, sier Gjedrem.

Han presiserer også at det ikke er snakk om å velge eller ikke velge å ta med slike opplysninger i en boligannonse. - Det skal være med.


- Det går på god meglerskikk, sier Railo. Hva som er årsaken til at så få boligannonser har med energimerking har hun ikke noe fasitsvar på. Hun tror de fleste meglere informerer om dette, men innrømmer at sikkert ikke alle informerer godt nok. En av årsakene kan være at megler ikke står ansvarlig for dette. Ansvaret ligger hos selger.

- Selger har ingen myndighet til å pålegge selger å gjøre noe, kan bare forklare hva som evt vil skje, sier Railo.

- I og med at dette ikke er noen stor operasjon å få til, ikke spesielt byrdefullt å skaffe et slik merke, så må jeg få lov til å være såpass optimistisk at det blir bedre etterhvert, avslutter Gjedrem.

Se video: Dette er energimerking

Slik sjekket vi

Vi sjekket 100 tilfeldig valgte boligannonser blant dem som ble lagt ut på Finn.no 1. september 2010. Boligene er fra hele landet. Det eneste søkekriteriet vi la til grunn var at boligen måtte være større enn 50 kvadratmeter, ettersom det ikke er krav til energimerking av boliger som er mindre enn dette. Vi valgte også å se bort ifra annonser som er lagt ut av privatpersoner i denne omgang.