Dette sier taksten:

  • Før boligen selges, utarbeides takst og prospekt. Her finner du opplysninger som boligens størrelse, rominndeling og verditakst.

  • Takst på eiendommen er ikke det samme som tilstandsrapport. Takstmannen beskriver bare feil og skader han "kommer over" under sin taksering.

  • Eiendomsmegleren har på sin side plikt til å bringe klarhet i de formelle rundt eiendommen, men han har ikke ansvar for å finne feil eller mangler. Normalt inneholder prospektet derfor lite opplysninger av negativ karakter som ikke fremgår av taksten.