Dette sier loven:

  • Ifølge Avhendingsloven har selger en udiskutabel opplysningsplikt om forhold han vet eller måtte vite er av vesentlig betydning for kjøper.

  • Problemer oppstår likevel fordi selger som oftest hevder han ikke var kjent med forholdet, ikke hadde oppdaget det, eller ikke anså at det hadde betydning.

  • I retten har selger ofte blitt fritatt for ansvar fordi han ikke er blitt forespurt, og derfor ikke har gitt uriktige opplysninger.