Dette må du huske på

Lars Flugsrud i Grindaker A/S gir disse rådene til folk som ønsker å komme i gang med bakgården.


 • Opprett en beboergruppe som skal ha ansvaret for fremdrift og de nødvendige prosessene. Gruppen bør være representativ for beboerne, men kan godt være det sittende styret.

  Partner Lars Flugsrud i Landskapsarkitektfirmaet Grindaker A/S Vis mer


 • Søk kommunen om støtte til forprosjekt. Oslo kommune støtter ofte forprosjekter med cirka 25.000 kroner.

 • Be om tilbud fra landskapsarkitektfirma.

 • Sjekk eiendomsforholdene nøye, slik at alle klausuler ved tomten er klarlagt. Det kan være klausuler på parkeringsplasser, garasjer, verksteder, osv. som setter begrensninger i planleggingen.

 • Sjekk mulighetene for å åpne nabogårdsrom og rive bygg i bakgården. Målet bør være å få så mye luft som mulig.

 • Sjekk behovet for å sikre kjelleren. Mange gårder sliter med fuktige kjellere. Har gården hussopp- forsikring, er antakelig ikke problemet så stort. Sikring av kjelleren mot fukt fra bakgården gjøres ved å legge en mebran under bakken. Kostnaden er cirka 1800 kroner per meter fasade.

 • Sjekk antallet sykler som skal ha sin plass i gården. Etat for byutvikling i Oslo(EBY) regner med 1,5 sykler per leilighet.

 • Søppel må ordnes på en ryddig og fornuftig plass. Plasseringen må godkjennes av renholdsetaten.

 • Det er viktig at den som bygger har ansvar for vedlikeholdet i etableringsfasen - ikke glem dette punktet. Dessuten bør dere tenke på vedlikehold også i planleggingsfasen.


 • Regn med at en god del arbeid må utføres av en gartner. Enkle ting som å plante og male kan beboerne gjerne gjøre selv- det øker jo eierforholdet til hagen. Men å satse på at alt gjøres på dugnad er som regel dødfødt - du trenger ofte maskiner og utstyr til jobben. Dem er det gartneren som har.