<strong>SPØR:</strong> Husk å spørre om det som måtte være uklart. Les alle dokumenter grundig, og be også om å få alle muntlige avtaler ned på papiret. Foto: Colourbox.com
SPØR: Husk å spørre om det som måtte være uklart. Les alle dokumenter grundig, og be også om å få alle muntlige avtaler ned på papiret. Foto: Colourbox.comVis mer

Dette kan ikke megleren hjelpe deg med

Be om skriftlig informasjon, og les alle papirer grundig.

Om eiendomsmeglerne fortjener sitt dårlige rykte er vanskelig å slå fast. De som faktisk syns dette ryktet stemmer, og er misfornøyd med megleren enten ved kjøp eller salg av bolig, kan klage til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

I 2010 behandlet eiendomsmeglingsnemnda 145 klager totalt, hvorav 64 av sakene ble gitt medhold. Misnøye med saksbehandlingen topper statistikken for 2010, og både annonsering og håndtering av kjøper- og selgerforholdet går inn under denne kategorien klager.

Torgeir Øines, som er leder av boliggruppa i Forbrukerrådet, tror dette blant annet skyldes forbrukernes feiloppfatning av meglernes ansvar.

- At forbrukerne klager på håndtering av kjøper- og selgerforholdet er ikke overraskende. For eksempel er det en vanlig misforståelse at megleren bistår dersom kjøper oppdager feil ved boligen etter at kjøpet er gjennomført. Megleren har ikke ansvar for tvister om boligen mellom kjøper og selger, slik mange tror, sier Øines.

Gjør det selv: Slik slipper du unna bruk av eiendomsmegler

Sliter med riktig informasjon

Eiendomsmeglingsnemnda behandlet også 30 klager som gjaldt feilaktige eller manglede opplysninger fra megler. Dette punktet kommer på andreplass over behandlede klager i 2010.

På eiendomsmeglingsnemndas nettsider kan man studere de behandlede klagesakene nærmere. DinSide har plukket ut to eksempel på klager som gjelder feilaktige eller manglede opplysninger, for å vise hva slags forhold det klages på:

Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Kjøper av leilighet oppdaget etter overtakelsen av boligen at den oppgitte fellesgjelden ikke var korrekt. Reklamasjonsnemnda påpeker at megleren burde sørget for å kontrollere at leiligheten ikke skulle få økt fellesgjeld . Megler har opptrådt i strid med god meglerskikk og må betale erstatning til kjøper av bolig.
 • Ved et boligsalg ble det opplyst at boligen hadde to soverom. Kjøperne oppdaget siden at kun ett av soverommene er godkjent som soverom. I dokumentasjon som lå vedlagt salsgoppgaven, fremgikk det tydelig at det aktuelle rommet ikke kunne benyttes til varig opphold før ferdigattestens krav var oppfylt. Kjøper ble ikke gitt medhold.
 • Det ble gitt medhold i 11 av de 30 klagene som omhandler mangelfull eller feilaktig informasjon.

  Kjøper du nytt risikerer du store forsinkelser: Disse boligene blir ikke ferdig i tide

  Dobbelsjekk opplysninger selv

  Torgeir Øines i Forbrukerrådet mener hovedproblemet i dette tilfellet er at boligkjøpere ikke forstår begrensningen i meglernes opplysningsplikt, og at meglerne heller ikke kan garantere at opplysningene de gir er riktige.

  - Meglerens opplysningsplikt er begrenset til å innhente og kontrollere visse opplysninger. Megleren har ikke et objektivt ansvar for at opplysningene er riktige, og det er derfor viktig å dobbeltsjekke sentrale forhold, sier Øines, og minner om at det er viktig å gå gjennom all dokumentasjon som omtales i prospektet, også den som kun er tilgjengelig på forespørsel.

  - Når budet gis, forutsettes det at man har satt seg inn og forstått også denne informasjonen, påpeker Øines, og legger til at kun skriftlige opplysninger har noen verdi i ettertid.

  - Sørg derfor for at muntlige opplysninger bekreftes skriftlig, sier Øines.

  Han mener dessuten at norske boligkjøpere får altfor dårlig informasjon om boligens tekniske tilstand.

  - Her har megleren begrenset kompetanse. Spørsmål om boligens tilstand kan med fordel rettes mot takstmannen og selgeren, sier Øines.

  Nytt prosjekt: Her sitter folk i kø for å kjøpe bolig

  Klager på regningen

  Klager på meglers utlegg, vederlag eller honorar kommer også høyt opp på statistikken med 26 behandlede klager i 2010, noe som ikke overrasker Forbrukerrådet.

  Også her er det viktig at alle muntlige avtaler blir skrevet ned i oppdragsavtalen.

  - Alt om meglers vederlag og utlegg skal framkomme i oppdragsavtalen, så når dette er klagetema skyldes det enten at megler er uklar eller at forbrukeren ikke forstår prissettingen, sier Øines.

  Han tror enkelte klager kan skyldes at det ikke er helt samsvar mellom det som sies og det som skrives i avtalen. Derfor anbefales kundene å lese grundig gjennom avtalen før signering, og å be om å få presisert de tingene man eventuelt ikke forstår, før man signerer avtalen.

  Takler din økonomi dette? Spår boligrente på 7 prosent