Dette er timeshare

  • Timeshare er en feriebolig som du deler med andre.

  • Kjøper du en timeshareandel, får du rett til å bruke en fritidsleilighet med fellesanlegg i en bestemt tidsperiode i året. Du deler bruksretten til den samme leiligheten med andre. De andre har rett til å bruke leiligheten i andre perioder enn deg.

  • Leilighetene er fullt møblerte og holder vanligvis en god standard.

  • Det er mulig å kjøpe seg inn i timeshareanlegg i så å si hele Europa, USA og andre turistifiserte land.

  • Som timeshare-eier trenger du ikke tenke på vedlikehold og reparasjoner på leiligheten.

  • Melder du deg også inn i en internasjonal bytteklubb, får du anledning til å bytte ferieuker og oppholdssted med andre timeshare-eiere over hele verden.

  • I tillegg til inngangsbilletten som du må betale for å bli timeshare-eier, påløper årlige utgifter til vedlikehold, fellestjenester og administrasjon.