<strong>ADVARER:</strong> Men kommunen advarer også huseierne - varlingen er ikke en erstatning for å rydde taket. Foto: Per Ervland
ADVARER: Men kommunen advarer også huseierne - varlingen er ikke en erstatning for å rydde taket. Foto: Per ErvlandVis mer

Dette er ikke bra nok

Advarsel om rasfare betyr ikke at huseier slipper å rydde taket.

I januar skrev DinSide om Oslo kommunes kraftige økning i bøtesatser for huseiere som ikke rydder takene sine. Fare for takras fra oven, som ikke varsles og ryddes, kan nå føre til at huseieren får bot på 5.000 kroner.

Du som har en enebolig eller annen bolig som for eksempel ligger med hage rundt, og som ikke trenger bekymre deg for andres helse enn din egen - og muligens kattens (?) kan måke når du mener det behøves. Men boliger og gårder som ligger til fortau og veier der andre ferdes, må bokstavelig talt se opp. For det er gårdeier som har ansvar for å få fjernet istapper eller snø på tak, som kan være farlig for forbipasserende.

Skal brukes - men ikke henge ute i dagevis

De siste årene har flagrende vimpler med advarsler om rasfare blitt vanlig i gatebildet vinterstid. Og huseierne er faktisk pålagt å sette ut varsling dersom det er rasfare fra tak og gesimser. Men advarselen er ikke et alternativ til å rydde taket.

Trafikketaten fremhever nå overfor huseiere i Oslo, at vedtektene legger begrensninger på hvor lenge slike advarsler skal brukes.

Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, sier følgende:
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Holder ikke bare å advare

Den samme formuleringen går igjen i politivedtektene flere steder i Norge, men såvidt DinSide har sett, er det kun i Oslo man har lagt inn en frist for å få ryddet taket. Det betyr imidlertid ikke at huseiere andre steder kan henge opp advarsler ved første snøfall, og ta dem bort samtidig med vårrengjøringen.

- Det holder ikke å sette opp varselskilt utenfor bygningen i november og fjerne den i april, sa Einar Frigland fra Huseiernes landsforbund til DinSide for to år siden, og viste til at det finnes rettspraksis på dette området som støtter kravet om rydding av taket.

Burde du måke taket?