Flom og jordskred:

Dette bør du gjøre før regnet kommer

Varsler flom: Se hvor det antakelig kommer mest nedbør, og hvordan du forbereder deg før de store nedbørsmengdene.

SE TV LIVE: Vi sender live fra Meteorologisk institutt, som har meldt om at det blir uvær over flere deler av landet torsdag ettermiddag. Reporter: Madeleine Liereng. Video: Malene Storrusten / Dagbladet Vis mer

Torsdag er det meldt store mengder regn mange steder i landet, og Yr advarer om mulig flom og jordskred på Østlandet.

Klokken 10:30 kunne NVE fortelle at de siste prognosene viser at det er størst fare for flom i området mellom Oslofjorden og Mjøsa.

- Vi har gått ut geografisk veldig bredt med flomvarsler fordi det er vanskelig å si hvor de største nedbørsmengdene treffer. Selv om prognosene akkurat nå tilsier at dette området er mest utsatt for flom, er det fortsatt en del usikkerhet om hvor det blir mest regn, forteller vakthavende hydrolog, Kristian Nordtun.

Bor du i det værutsatte området, som i utganspunktet strekker seg fra Agder til nord i Hedmark, kan det være lurt å ta enkelte grep før regnet kommer.

Sørg for frie vannveier

Nordtun i NVE påpeker at det er veldig usikkert hvor dagens regnbyger vil treffe, og at det også er usikkert om det kommer en eller flere byger.

Vil du vite om - eller når - bygene eventuelt kommer til deg, anbefaler Nordtun i NVE om å følge med på uværets bevegelser på værradaren som ligger på varsom.no, der du kan følge oppdaterte prognoser - og ha bedre forutsetninger for å vite om ditt hjemområde er utsatt.

Selv om det er varslet om flom flere steder, er det ikke forventet stor vannføring i stoe vassdrag. Det kan likevel komme mye vann lokalt - som kan gjøre skade på boligen, og Nordtun anbefaler å sørge for frie vannveier lokalt, ved å holde sluk, stikkrenner og kummer åpne.

Vann i kjelleren

Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, sier til Dinside at de forventer skader etter dagens uvær.

- Uten å være hverken meteorolog eller «regnmann», kan jeg allerede nå spå at ekstremregnet som kommer vil føre til skader, sier Korsberg Dalsbø.

Han sier videre at det først og fremst er kjellere som er utsatt når det kommer overvann.

- Det beste rådet er å flytte verdifulle gjenstander ut derfra eller i sikkerhet, sier han, og legger til at rådet gjelder ikke minst de som har fått kjelleren fylt opp med flomvann før.

- Denne type vannskader har en tendens til å gjenta seg, siden avløpsanlegget er det samme og eiendommen ligger like utsatt til som før, påpeker han.

Er du forsikret?

Skulle du være så uheldig å få skader på boligen på grunn av flom, er alle bygninger og løsøre som er forsikret mot brannskader, automatisk også forsikret mot naturskader, ifølge DNB.

Samtidig plikter du å avverge eller begrense skader.

Norsk naturskadepool skriver på sine nettsider at en naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

De skriver vider at forsikringsavtaleloven forplikter den enkelte skadelidte til å redusere skadene i forbindelse med en forsikringsskade, innenfor rimelige grenser og muligheter. Dette er også i egen interesse, fordi økonomisk erstatning ikke kan bøte tapet av affeksjonsverdier og unike gjenstander.

Vær obs på at dersom det er forbundet med risiko å oppholde seg på skadestedet, eller hvis den lokale redningssentralen evakuerer skadeområdet, opphører denne plikten.