Det lille ekstra

Ifølge loven kan en i de fleste kommuner fritt sette opp uthus på under 15 m2 på egen eiendom. Markedet flommer over av byggesett, som ikke skal være så alt for ille å sette opp på flatmark. Her er noen av dem.


Den magiske grensen

Ifølge forskriften om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) kan en fritt sette opp mindre byggverk på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse.

Maks kvadratmeter du kan spandere på deg er 15, med en maksgrense på 3 meter høyt møne, 2,5 m høy gesims - og annekset må ligge mer enn en meter fra allerede eksisterende bygg på eiendommen. Trykk her for å lese mer, og se hvilken byggevirksomhet du kan foreta uten å søke om det på Lovdata.no.

Lekeplass, men ikke overnatting

Er det ekstra overnattingsplass du er ute etter, er dette imidlertid ikke lov. Men en ekstra spisestue, et ekstra bruksrom, lagerrom, lekerom til rakkerunger, eller en liten snekkerbu kan du sette opp de fleste steder. (Sjekk med plan- og bygningsetaten i din kommune for å være helt sikker.)

Øsker du å benytte annekset til overnatting bør du sende inn en søknad til plan- og bygningsetaten. Det kan du lese mer om i denne artikkelen. Her finner du også en bildespesial med priser som ble innhentet i fjor.

Trykk her for å se bilder og pris på noen av anneksene som er på markedet.

Nabovarsel

Selv om det ikke er søknadsplikt eller meldeplikt for å oppføre slike småhus på eiendomen er det verdt å varsle eventuelle naboer som vil kunne se bygget.

Ifølge bygningsloven må nye bygninger "ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter". Siden slike småanneks ikke kan være over tre meter høye, er det altså 4-metersregelen som gjelder her.

Er naboen vanskelig? Foreslå et kompromiss på for eksempel plassering, eller farge på uthus. Eller si at han kan få lov til å kutte ned det treet som tar kveldssolen fra terrassen hans. Det lønner seg nesten alltid å ha et godt forhold til naboen, særlig den dagen du eventuelt vil søke om å få bygge et større anneks, eller et anneks som du vil skal ligge nærmere nabogrensen enn fire meter. Det er nemlig mulig å få til, om naboen gir sin skriftlige tillatelse.

Nabokrangler: Dette krangler vi om.

Nyttige lenker:
Om annekser på Hytte.no

  • Hyttetorget.no
  • Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)
  • En morsom bildeserie om hvordan du kan sette opp et anneks, til inspirasjon og veiledning, finner du på Hytte.no.
  • Bilder på forsiden: Valdres og Karmøy annekser. For å lese mer om dem: Se bildespesialen.

    Kilde: hytte.no og hyttetorget.no, Lovdata.no