- Det er 500.000 ulovlige gassflasker der ute

Gassflaskene skal egentlig til kontroll hvert 10. år. Men det er det ikke mange som har gjort.

<b>FOR GAMLE GASSFLASKER:</b> Det er hundretusener gassflasker på det norske markedet som er for gamle i forhold til regelverket. Foto: KRISTIN SØRDAL
FOR GAMLE GASSFLASKER: Det er hundretusener gassflasker på det norske markedet som er for gamle i forhold til regelverket. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gassflasken du bruker varer ikke evig og skal ifølge regelverket inn til kontroll (ofte kalt revisjon) hvert 10. år. Men dette har ikke alltid blitt fulgt godt nok opp.

Veldig mange av oss har derfor gassflasker i bruk som egentlig har gått ut på dato.

- Én av tre propanflasker i Norge har allerede gått ut på dato. Det vil si at det i alle fall er 500.000 flasker som er for gamle, og slik representerer en større risiko for lekkasjer og ulykker, sier Tellef Johansen i firmaet LPG Konsulenten til Dinside.

- Det blir omtrent det samme som om 1 av 3 biler på veien ikke har vært inne til nødvendig service og EU-kontroll, og den faren dette ville representert, fortsetter han.

Bekreftes av myndighetene


Jan Øistein Kristoffersen, rådgiver ved enhet for industrisikkerhet og transport i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), bekrefter overfor Dinside at det gjennom flere år feilaktig har vært praktisert et kontrollintervall på 15 år, på grunn av feil og manglende presiseringer.

Nye regler som trer i kraft 1. juli, gir gasselskapene ett år til å rydde opp og oppfylle kravene til revisjonsintervall.

LES OGSÅ: Store prisforskjeller på gassbeholdere

- En skandale!

- SKANDALE! Tellef Johansen fra firmaet LPG Konsulenten, sier til Dinside at det er ca 500.000 ulovlige gassflasker på det norske markedet - og at dette er et stort problem som nå må ryddes opp i. Foto: PRIVAT
- SKANDALE! Tellef Johansen fra firmaet LPG Konsulenten, sier til Dinside at det er ca 500.000 ulovlige gassflasker på det norske markedet - og at dette er et stort problem som nå må ryddes opp i. Foto: PRIVAT Vis mer- At markedet oversvømmes av utgåtte flasker er en skandale og beror på de store selskapenes ulovlige praksis gjennom mange år, kombinert med DSBs treghet i å rydde opp, hevder Johansen overfor Dinside.

Han sier at han gjentatte ganger har bedt gasselskapene og DSB komme med strakstiltak for tilbakekalling av utgåtte flasker, men at han ikke har fått gehør for det.

Men nå skal de ikke lenger bransjen ha noe valg. Forskriftsendringen, som trådde i kraft 1. juli, presiserer et 10 års revisjonsintervall, og ikke den gamle 15 års-grensen.

- Selv om dette vil koste mye penger må sikkerheten komme først. Og nå har ikke lenger gasselskapene unnskyldning eller anledning til å trenere prosessen, hevder Johanssen.

Krav om 10-års kontroll

Vi har to typer propangassbeholdere som brukes på det private markedet: Stålbeholdere og komposittbeholdere, og serviceintervallene på disse har vært regulert i ulike forskrifter.

Nå samles dette i forskrift om håndtering av farlig stoff, og for begge beholdertypene er det hovedsakelig et krav om 10 års kontrollintervall.

- Revisjonsintervallene på stålflasker er 10 år, som kan utvides til 15 år etter søknad. Men vi har ikke innvilget noen slike søknader, sier Kristoffersen til Dinside, og forteller at det er strenge regler for å få 15 års intervaller.

Ifølge han, vil det i praksis ikke være mulig å få til en utvidelse av kontrollintervallene for flasker som er for bruk i private husholdninger, da åpningen for utvidelser kun er for flasker som er i et «lukket livsløp».

- I praksis er det kun gassflasker i industrien som kan greie å oppfylle 15 års-betingelsene, sier Kristoffersen til Dinside.

- Men er det noen aktører som har tillatelse til 15 års intervaller, per i dag?

- Nei, vi kan ikke si at vi noen gang har gitt slike tillatelser, uttaler Kristoffersen til Dinside.

Skyldes misforståelser

Kristoffersen sier til Dinside at noe av grunnen til at det har vært praktisert feil, kan være manglende kjennskap til regelverket for transport av farlig gods - som er det som regulerer varigheten på flaskene.

Men han innrømmer også at det kan skyldes feil informasjon gitt fra DSB, både i skriftlige veiledere og i møter med bransjen.

- Misforståelsene har sine grunner. Det har ikke vært helt like signaler fra oss. Det er utgitt noen temaveiledninger der det stod 15 år tidligere, men dette har ikke vært korrekt, sier Kristoffersen, som understreker at forskriften og vedtaket hele tiden har vært klar på at det er 10 år som gjelder.

Gasselskapet AGA: 15 års-grense etter avtale

- HAR HATT 15 ÅR: Geir Helliesen i AGA sier til Dinside at de har praktisert 15 års revisjonsintervall etter avtale med DSB. Foto: AGA
- HAR HATT 15 ÅR: Geir Helliesen i AGA sier til Dinside at de har praktisert 15 års revisjonsintervall etter avtale med DSB. Foto: AGA Vis mer


AGA er et av de store selskapene som har praktisert 15 års kontrollintervall på gassflaskene sine.

De uttaler til Dinside at de har praktisert 15 års revisjonsintervall på stålflaskene siden 1991, etter avtale med DSB.

- Vi har hatt 15 års kontrollintervall i over 20 år, og kommer til å søke om 15 år også fremover, uttaler Geir Helliesen i AGA til Dinside.

- Det er i henhold til det internasjonale regelverket adgang til 15 års forlengelse, og DSB viser også til dette i den nye forskriften som trer i kraft 1. juli, sier han videre.

Celin Russøy Tonheim, senioringeniør ved Enhet for industrisikkerhet og transport ved DSB, bekrefter i en e-post til Dinside at daværende Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) på slutten av 80-tallet/tidlig 90-tall kom til en forståelse sammen med Norsk Teknisk LPG komité om 15 års kontrollintervall for sveisede stålflasker for LPG (propangass).

- Men siden den gang har det skjedd store endringer i organiseringen av LPG-bransjen og i markedet, uttaler Tonheim. Den nye forskriften skal derfor tydeliggjøre pliktene som påhviler disse virksomhetene.

- Virksomheter som ønsker å videreføre praksisen med 15 års revisjonsintervall for sveisede gassflasker for LPG av stål, må altså søke DSB om dette, uttaler Tonheim.

- Et kostnadsspørsmål

Johansen hevder overfor Dinside at den manglende revisjonspraksisen bunner ut i et kostnadsspørsmål fra de store gasselskapenes side, fordi revisjoner er omfattende og kostbart. Han påstår at revisjon i snitt koster 200 kroner per flaske.

- For de store selskapene blir det en veldig kostnadsforskjell om dette skal gjøres etter 10 eller 15 år. Det er enorme beløp på spill, det er snakk om 100 millioner kroner i revisjonskostnader for flaskeparken som er utgått, hevder Johansen overfor Dinside.

- Er kostnadsrammene som skissert korrekt? Og er dette grunnen til at dere ikke praktiserer 10 års kontrollintervall på flaskeparken i Norge?

- Nei, uttaler Helliesen fra AGA til Dinside, og understreker at de aldri snakker kostnader når de snakker om sikkerhet. Når det gjelder revisjonspraksis har AGA praktisert 15 års re-test intervall, som ble gjennomgått ved siste DSB-revisjon november 2012.

- Vi i AGA forholder oss til tilsynsmyndigheten DSB, og vil følge det nye regelverket som gir oss ett år på å sende inn søknaden til DSB om forlenget praksis på 15 års re-test intervall på sveisede stål-flasker, sier Helliesen fra AGA til Dinside.

Bransjen får ett års amnesti

Når den nye forskriften nå trer i kraft vil altså reglene om 10 års kontrollintervall skjerpes, men bransjen får ett år til å oppfylle kravene.

DSB skriver i informasjonen som er sendt ut til gassbransjen, at det antas å være (sitat) «et stort antall gassflasker» på det norske markedet som er forfalt til revisjon ved tidspunktet for forskriftens ikrafttredelse, men de gir bransjen ett år til å oppfylle kravene til revisjonsintervall.

Bakgrunnen til at de gir ett år til å rydde opp, er at det er snakk om et så stort antall beholdere - og at det tidligere er gitt (sitat) «upresis informasjon» i DSBs veiledere for bransjen.

SKAL VÆRE STEMPLET MED UTLØPSDATO: Gassflaskene skal være stemplet med utløpsdato - slik at du skal vite når den skal inn til kontroll. Denne flasken er kun datert med siste revisjon. Foto: KRISTIN SØRDAL
SKAL VÆRE STEMPLET MED UTLØPSDATO: Gassflaskene skal være stemplet med utløpsdato - slik at du skal vite når den skal inn til kontroll. Denne flasken er kun datert med siste revisjon. Foto: KRISTIN SØRDAL Vis mer


Hva gjør man med alle de gamle flaskene?

Johansen anslår overfor Dinside at det antagelig er snakk om rundt 500.000 gassflasker som er mellom 10 og 15 år gamle, og derfor er for gamle.

- De burde bare trekkes tilbake, og dette er noe hele bransjen vet om. Det er en skandale, hevder Johansen.

- Vi kan ikke bare inndra hundretusenvis av gassbeholdere over natta, det går ikke. Men dersom en reviderer beholderen sin eller kjøper en ny, skal det stå 10 år på den, uttaler Kristoffersen fra DSB til Dinside.

- Hvorfor kan ikke de som er for gamle, bare inndras? Bør de ikke det?

- Det ville ikke være flasker nok på markedet, og det er ikke kapasitet til å transportere og revidere så mange flasker helt umiddelbart, sier Kristoffersen. Jeg ville ikke vært særlig bekymret om jeg hadde en flaske som var mellom 10 og 15 år. Men vi snakker om 2 millioner flasker, og det er klart at om vi snakker om promille av en promille, så kan det være noen flasker det er feil ved.

- Husk også at flaskene kontrolleres ved fylling, og de fleste blir plukket ut ved visuell inspeksjon. Hadde jeg derimot hatt en flaske som var eldre enn 10-15 år, ville jeg nok vært ekstra påpasselig, sier Kristoffersen til Dinside.

Dinside kommer snart med en oppfølger, der vi viser hvordan du sjekker gassflasken din. Følg med altså.Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!