Det eneste du vet er at du ikke vet

Hadde du visst hvordan boligprisene ble i fremtiden ville du vært rik. Men selv om du ikke har klarsynte evner, er det ikke nødvendig å drive med ren tipping. Du kan redusere usikkerheten ved å kjenne de forholdene som vanligvis påvirker boligprisene.

De som sitter her kan bestemme hvordan boligprisene vil utvikle seg. Foto: Karoline Brubæk
De som sitter her kan bestemme hvordan boligprisene vil utvikle seg. Foto: Karoline Brubæk Vis mer

Grunnleggende økonomisk teori slår fast at prisen på en vare øker dersom tilbudet av varen er mindre enn etterspørselen. Når boligprisene øker er det fordi det er flere kjøpere enn selgere i markedet. Det er logisk for alle med en viss økonomisk forståelse.

Det du må prøve å finne ut er hvorvidt det faktisk er flere kjøpere enn selgere og hvor lenge det kommer til å være slik.

Tilflyttingsområder

I strøk med netto innflytting vil det oppstå boligmangel dersom nybyggingen ikke greier å holde tritt med befolkningsveksten. Dette ser vi tydelig i det sentrale østlandsområdet og i de største byene i dag.

Prognosesenteret AS, et uavhengig analysesenter som studerer boligmarkedet i Norge, anslår at de store byene vil får stor boligmangel i årene som kommer. Bare i Oslo vil det rundt årtusenskiftet sannsynligvis mangle rundt 30 000 boliger.

Befolkningsøkning i sentrale strøk har gjerne en sammenheng med økning i sysselsettingen. Med det stramme arbeidsmarkedet vi har i Norge i dag, øker både flyttingen til sentrale strøk og lønnsnivået. Begge deler bidrar til at det er flere kjøpere i markedet i sentrale områder og at prisene på boliger presses oppover eller i alle fall holdes høye.

Tomtemangel

Når tilflyttingen til et område øker blir det boligmangel dersom man ikke greier å bygge nok nye boliger. I en del sentrale bystrøk er det mangel på byggeklare tomter. Dermed går også tomteprisene i været.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Når byggebransjen har stor oppdragsmengde blir også prisene på nybygg høyere enn prisene på brukte boliger i dag. Dette reduserer også nybyggingen. I tilflyttingsområdene finnes det ikke nok nye boliger til å demme opp for befolkningsøkningen.

Renter

Boliglånsrenten har stor betydning for kjøpernes vilje og evne til å betale. Med høy rente får man mer igjen for penger i banken og flere vil derfor ønske å selge. Men høy rente gir dyrere lån, og færre vil kjøpe. Dette gir ubalanse i markedet og kan etterhvert gi fallende boligpriser.

Bygningsloven

Fra 1.1.98. fikk vi en ny plan- og bygningslov som stiller strengere krav til godkjenning av planer og byggeansvarlige enn før. I følge Prognosesenteret AS, som utarbeider prognoser om byggemarkedet, kan denne ha bidratt til at mange byggeprosjekter er fremskyndet for å bli godkjent etter den gamle loven.

Likevel er det stor avstand mellom antall igangsatte boliger og sysselsettingsveksten i sentrale strøk av landet, spesielt i osloområdet.