Retur av gamle medisiner:

Derfor skal ubrukte medisiner leveres til apoteket

Det er flere grunner til at gamle medisiner ikke skal i søpla.

GAMLE MEDISINER? De skal ikke kastes i søpla. Foto: Berit B. Njarga
GAMLE MEDISINER? De skal ikke kastes i søpla. Foto: Berit B. NjargaVis mer

Det er ikke alltid man får brukt opp medisiner man har fått på resept. I tillegg har medisiner generelt en holdbarhetsdato, som gjør at man ikke alltid får brukt opp medisinene i tide.

Tar du en ryddesjau i medisinskapet, gjelder det å ikke slenge alle medisinene i søpla - noe slett ikke alle er klar over.

Mangler kunnskap om innlevering av medisiner

- Vi tror det er veldig mange som ikke er klar over at medisiner ikke skal kastes i søpla. I samtaler med folk i hverdagen fremgår det ofte at mange ikke er klar over at legemidler man ikke bruker skal leveres inn på apoteket for forsvarlig håndtering, forteller Rønnaug Larsen, leder i Farmaceutene (NFF) til Dinside.

Katherine Notvik, som er prosjektleder for «Rydd skapet»-kampanjen i Legemiddelverket, forteller at de gjennomførte en opinionsundersøkelse i 2016, hvor 46 prosent svarte at de leverer inn medisiner til apotek.

Sanmtidig var det 17 prosent som oppga at de kaster medisiner i søpla.

Da Apotekforeningen gjennomførte en såkalt kassasjonsstudie i 2010, viste denne at det kastes legemidler for mer enn 550 millioner kroner i Norge i året. Her oppga kun halvparten av de som deltok i studiet at de leverte legemidlene de ikke hadde bruk for til apoteket for destruksjon, ifølge Larsen .

- Vi vet at totalt sett kaster nordmenn 600 tonn medisiner hvert år, og at kun halvparten av disse leveres inn, forteller kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1.

Derfor skal medisiner leveres inn

Det er flere årsaker til at gamle medisiner ikke skal kastes i søpla eller skylles ned i toalettet.

- Kasting av legemidler i ordinært søppel representerer en miljøforurensning. Eksempelvis kan det havne rester av antibiotika og hormoner i drikkevannet, sier Larsen i NFF.

Også Katherine Notvik i Legemiddelverket understreker at må bidra til å begrense miljørisikoen ved å håndtere medisiner vi skal kvitte oss med på en trygg og forsvarlig måte.

Samtidig påpeker hun viktigheten av å rydde i medisinene jevnlig, noe som innebærer sikker oppbevaring.

- For eksempel mottar Giftinformasjonen cirka 10 henvendelser hver dag om barn som har funnet medisiner og i de fleste tilfellene puttet dem i munnen eller svelget dem. Vi ser også at eldre som bruker mange medisiner roter når det blir uoversiktlig, og i verste fall tar feil medisin. Så det er på sin plass med en påminnelse om hvor viktig dette er, legger hun til.

Dette skjer med medisinene som samles inn

I tillegg til at man ikke ønsker at medisinrester havner i og skader naturen, ønsker man heller ikke at legemidlene havner i feil hender.

For å unngå dette, blir medisiner som leveres inn pakket i egne esker og sendt til destruksjon, det vil si forbrenning. Årsaken er kvalitetsmessige hensyn, sier Larsen.

I tillegg blir noen medisiner behandlet som spesialavfall, ifølge Apotek1.