Derfor hater vi naboen

Hater du naboen? Da er du ikke helt alene...

I forrige uke ble resultatene fra Norges Boligbyggelags (NBBL) boligmiljøundersøkelse frigitt. Undersøkelsen Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen 2007 kartlegger holdninger til bomiljø hos en halv million mennesker som bor i borettslag i Norge.

Har du dumme naboer?

Nesten 5.000 har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført første gang i 2006.

Dumme naboer

Mange ulike temaer knyttet til bomiljø blir tatt opp i den 34 sider lange undersøkelsen. Blant annet vårt forhold til naboer.

I undersøkelsen fremgår det nemlig at hele 48 prosent sier at de irriterer seg over naboene sine. 47 prosent sier at de ikke gjør det, og fem prosent er altså i tvil.

Naboene dine

Irriterer du deg over naboene dine? (Avsluttet)
Noen ganger(40%) 387
Aldri(19%) 187
Ganske ofte(14%) 141
Svært ofte(14%) 137
Alltid(13%) 125
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I tillegg fremgår det at - av de som irriterer seg over naboen - så...

  • ... er det 16 prosent som irriterer seg en eller flere ganger i uken.
  • ... er det 37 prosent som irriterer seg en eller flere ganger i måneden.
  • ... er det 46 prosent som irriterer seg mindre enn en gang i måneden.
Generelt er det også en tendens til at unge irriterer seg mer enn eldre.

Irritasjonsmomenter

Men hva er det så som irriterer beboerne i boligbyggelagene mest? Av undersøkelsen fremgår det følgende:

Ting som irriterer oss ved naboen
IrritasjonsmomentAntall prosent
Høy musikk35 %
Rot og/eller søppel i oppgangen27 %
Festing20 %
Lite bidrag/deltagelse på dugnad19 %
Husbråk16 %
De er for nysgjerrige15 %
Støyende barn/ungdom12 %
Matlukt10 %
Plagsomme dyr9 %
Rusmisbruk5 %
Truende atferd3 %
De låner verktøy/utstyr de ikke leverer tilbake1 %
Annet19 %
Kilde: NBBL.
Kilde: NBBL.

Les mer om nabokrangler: