<b>VENT TIL 1. JULI:</b> Skal du bygge garasje, uthus eller levegg i sommer? Venter du til 1. juli, kan du slippe å søke eller spørre naboen. Foto: ALL OVER PRESS
VENT TIL 1. JULI: Skal du bygge garasje, uthus eller levegg i sommer? Venter du til 1. juli, kan du slippe å søke eller spørre naboen. Foto: ALL OVER PRESS Vis mer

Derfor bør du vente med å bygge

Venter du til 1. juli, kan byggeprosjektet gjøres mye enklere.

Publisert
Sist oppdatert

1. juli trer den nye og forenklede byggesaksbehandlingen i kraft. Da kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen.

Forenklingene innebærer blant annet at du kan bygge garasjer, levegger, uthus, tilbygg med mer, helt uten å måtte søke kommunen.

Og for deg som skal bygge noe som fortsatt krever byggesøknad, betyr de nye reglene blant annet at du skal få behandlet søknaden på kortere tid.

LES OGSÅ: - Forventer flere nabokrangler med nye byggeregler

- Må følge regelverket

For ett år siden varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en omfattende plan med enklere regler for plan- og byggesaker. Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014, og nå er de nye forskriftene vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Fra sommeren av kan innbyggerne gjøre flere endringer på egen tomt og bygge mer uten å søke kommunen, så lenge de følger regelverket. Dette vil gjøre det enklere for alle som vil sette opp en garasje, en sykkelbod, en terrasse eller vindfang, sier Sanner i en pressemelding.

Han minner om at det er viktig å sjekke kommunens plan for området der man bor – enten ved å kontakte kommunens plan- og bygningsetat eller sjekke på nett – før man setter i gang.

- Og det er alltid lurt å snakke med naboen på forhånd, sier Sanner.

LES OGSÅ: Elleville nabokrangler: Dette krangler vi mest om

Forventer flere nabokrangler

Nettopp det med naboen og at det nå åpnes for at man kan bygge tettere inntil nabogrensa uten å søke, er også noe som forventes å kunne resultere i flere tvistesaker.

- At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50 kvadratmeter inntil én meter inntil nabogrensen, er typisk et forhold som det kan blir konflikter av, har Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, sagt til Dinside.

For å unngå eventuelle tvistesaker, er det lurt å lese seg opp på regelverket og holde seg innenfor det. Da kan ingen «ta deg» på det i ettertid.

- Vi forventer at det kan komme flere nabokrangler i «kjølvannet» av det nye regelverket. Et viktig poeng er at så lenge den som bygger holder seg innenfor rammene , vil det ikke være rettslig grunnlag for å forfølge saken. Likevel tror vi at dette kan gi en liten økning i antall rettshjelpssaker, har Vennesland uttalt til Dinside.

Da Dinside spurte leserne hva de synes om at naboen kan bygge opptil 50 kvadratmeter store bygg kun én meter fra nabogrensa, svarte 66 prosent at det er fint - mens 30 prosent sier det er skandale.

Dette får du lov til fra 1. juli

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge du følger regelverket, blant annet for området og tomten forøvrig:

 • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 kvadratmeter kan bygges inntil én meter fra nabogrensen.
  - Bygget kan ha en mønehøyde på opp til fire meter og en gesimshøyde på opp til tre meter.
  - Bygget kan benyttes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue,
  veksthus, dukkestue og liknende, men ikke beboelse. Med dette menes rom som kjøkken,
  stue, soverom og våtrom. Det kan heller ikke brukes til overnatting.

  I dag må du søke kommunen om tillatelse dersom du vil bygge større en 15 m2
  eller nærmere nabogrensen enn fire meter.

 • Tilbygg på maksimalt 15 kvadratmeter, for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod.
  - Slike tilbygg må plasseres fire meter eller mer fra nabogrensen for å være unntatt fra søknadsplikt og kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse.

  I dag må du søke kommunen om tillatelse for tilbygg.

 • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk
  - Disse kan plasseres inntil én meter fra nabogrensen uten søknad. Med «mindre levegger» menes levegger inntil 1,8 meters høyde og 10 meters lengde.

 • Mindre levegger
  - Mindre levegger med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad.

 • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner unntas nå fra søknadsplikt.
  - Dette betyr at reparasjon av for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis samt varme- og kjøleanlegg nå kan gjøres uten å søke kommunen først.

  Noen reparasjoner har allerede vært unntatt fra søknadsplikt. Dette var reparasjon av
  enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle.

  Det nye er nå at man unntar reparasjon av alle typer bygningstekniske installasjoner fra søknadsplikt, uavhengig av størrelse på det som skal repareres. Videre er unntaket heller ikke begrenset til reparasjoner innenfor én bruksenhet/branncelle.

 • Antenner
  - Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad.
 • Dette blir tidsfristene

  Her er de nye tidsfristene for kommunenes byggesaksbehandling.

 • Byggetiltak som huseier selv kan gjøre:
  For byggetiltak som må gjennom kommunal saksbehandling, men som folk selv kan bygge – for eksempel et tilbygg - skal kommunen behandle søknaden innen tre uker selv om en nabo har protestert. Dette vil bety at tillatelse regnes som gitt i de saker hvor nabo har protestert, dersom kommunen ikke overholder fristen.

 • Ingen svar fra kommunen? Sett i gang!
  Dersom kommunen bruker mer enn tre uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, kan tiltaket settes i gang.

 • Dispensasjonssaker:
  Byggesaker som krever dispensasjon fra plan og søknader om dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker. Hvis kommunen overskrider fristen, skal byggesaksgebyret reduseres.

 • Uttalelsesfrist
  Statlige og regionale myndighetene har en uttalelsesfrist på fire uker når de skal uttale seg til dispensasjonssaker.
 • Færre omkamper og mindre byråkrati

  Det blir mindre rom for omkamper der sakene allerede er avgjort:

 • Nei til naboklager
  Fjernet muligheten for naboer til å klage der forholdet er avgjort tidligere i byggesaken.

 • Nabovarsling kan sløyfes
  Nabovarsling kan sløyfes i byggesak i de tilfellene byggeprosjektet er godt nok varslet og beskrevet i en vedtatt reguleringsplan.

 • Slutt for rekommanderte sendinger og personlig fremmøte
  Nabovarsel ved elektronisk kommunikasjon vil være tilstrekkelig.

 • Kommunen kan ikke overprøve
  Det er presisert at de tekniske sidene av et byggeprosjekt er tiltakshaver og hans hjelperes ansvar. Lovbestemmelsen om at kommunen kan overprøve dette er fjernet.

 • Manglende ferdigattest? Ikke lenger nødvendig
  Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1998, da nye regler om ansvar ble innført.

 • Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer