<strong>DEN STORE, VIKTIGE FORSKJELLEN:</strong> Biopeisen til høyre har et felles påfyllings- og brennkammer. Det er forbundet med mer risiko ved påfylling der, enn det er når biopeisen har et separat kammer for påfylling - som på bildet til venstre. Foto: Ebios Fires/Youtube
DEN STORE, VIKTIGE FORSKJELLEN: Biopeisen til høyre har et felles påfyllings- og brennkammer. Det er forbundet med mer risiko ved påfylling der, enn det er når biopeisen har et separat kammer for påfylling - som på bildet til venstre. Foto: Ebios Fires/Youtube Vis mer

Den viktige forskjellen på biopeiser

En av disse er mye tryggere enn den andre.

Publisert
Sist oppdatert

Det er store forskjeller på de to avbildede biopeisene ovenfor. Biopeisen til høyre har påfylling direkte i brennkammeret, mens biopeisen til venstre har en separat påfyllingstank.

Et av de største faremomentene med biopeiser i dag, er knyttet nettopp til påfyllingen. Faren oppstår dersom man fyller på bioetanol før flammen er helt slukket. Det kan være vanskelig å se om det fremdeles brenner, da bioetanolen brenner med en svakt blå, nesten gjennomsiktig flamme.

De fleste ulykker med biopeiser skjer på grunn av feil påfylling.

De aller fleste biopeisene på det norske markedet, har påfylling direkte i brennkammeret.

Kravene til biopeiser i Norge per i dag

Kravene til produktet i Norge er hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven § 26 hvor det fremgår at produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff, skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Montering skal være utført fagmessig og betryggende. I forskrift om brannfarlig vare § 2-3 utdypes dette kravet ytterligere, hvor det bl.a. heter at produktet skal være produsert av materiale som har egnede egenskaper, og som er tilstrekkelig motstandsdyktig både mot det mediet det er beregnet for samt miljøet rundt. (Kilde: DSB)


EU-standard

EU-kommisjonen jobber med en EU-standard for biopeiser, hvor de blant annet ser på nettopp dette med påfylling.

– Målet er å få til klare og tydelige regler som både går på konstruksjon, merking, dokumentasjon, testing og bruk. De aller fleste peisene på markedet har tank og brenner som en enhet. Det er etter vår mening kun helt separat tank og brenner som vil gjøre det umulig å gjøre feil, sier Tor Egil Nordlie, som sitter i den nordiske gruppen for EU-arbeidet, til DinSide.

Opprinnelig var det tenkt at denne standarden skulle være på plass i disse dager,


– Dette arbeidet drøyer dessverre i tid og det finnes ingen EU-standard foreløpig. Dette er en av årsakene til at DSB nå må presisere hva som legges i sikkert produkt og "sikre kanner", i tillegg til at de 30.000 – 50.000 bioetanolpeisene som er av "den gamle typen" fortsatt må fylles på direkte på brennkammeret, sier Steinar Tegneby, senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til DinSide.

Ifølge Nordlie, vil arbeidsgruppen i EU avgi sin innstilling i løpet av første kvartal neste år.

– Deretter skal det ut på høring før EU-kommisjonen vedtar det som en forskrift. Det vil derfor gå noen måneder før reglene er på plass, forteller Nordlie.

Bytte ildsted? Derfor sponser kommunen ny peis

Risikofaktorer

Forskjellen å trygg og risikofylt påfylling ligger både i hvordan biopeisens påfyllingsmekanisme er utformet, og i selve påfyllingskannen.

– Dersom kannene er slik de er i dag, er det risiko for å gjøre en alvorlig feil. Feil som består i å fylle på i brennkammeret når det fortsatt er flamme, slik at etanolen inne i kanna antenner er kun til stede på den typen biopeis hvor man fyller direkte i brennkammeret, sier Tegneby til DinSide.

Ifølge Tegneby, kunne nesten alle ulykker med biopeiser vært unngått med separate brenn- og påfyllingskammer.

– Dersom man måtte fylle et annet sted enn direkte i brennkammeret, ville nesten alle alvorlige brannskader være eliminert, med unntak av der man søler under brennkammeret og dette fordamper og eksploderer, sier Tegneby.

Se video: Så galt kan det gå dersom man fyller på bioetanol før flammen er ordentlig slukket

Krav til emballasje

Det er emballasjen som brukes til bioetanol som

sammen med peisen skaper mange av de farlige situasjonene. Steinar Tegneby sier til DinSide at DSB ikke er kjent med at noe emballasje for bioetanol foreløpig er konstruert slik at det hindrer etanoldampen inne i kanna eller flaska fra å antenne og blåse brennende etanol/sprit rundt i rommet og på de som står i nærheten.

Emballasjen tilfredsstiller ikke kravet til "formålstjenelig og sikre produkter", som beskrevet i brann- og eksplosjonsvernloven.

DSB har bedt bransjen om om at produkter som benyttes til oppbevaring av bioetanol må tilpasses slik at de oppfyller kravene i loven.

Dette innebærer utvikling av en kanne med helletut som hindrer denne type ulykker. Tuten skal hindre antennelse av etanoldamp inne i kannen.

Bransjen hadde en frist på seg som var 15. oktober i år, men har fått utsatt frist etter anmodning fordi dette tar lengre tid å få på plass.


Kjøpe biopeis? Tenk på dette

Ifølge Tegneby og Nordlie, har de aller fleste biopeisene på det norske markedet tank og brenner som en felles enhet. Men de forteller at noen importører nå har begynt å importere andre typer.

Dersom du er i markedet for å kjøpe biopeis, kan det ifølge Tegneby være lurt å ha følgende i bakhodet:

– Påfylling direkte i brennkammeret dersom man bruker den feil ved å helle på når det fortsatt er flamme er klart en stor fare. Ellers er det også en fare ved biopeiser der det er mulig å søle bioetanol i et hulrom under brennkammeret. Dette er ofte en type med runde brennkammer som er felt ned i en plate, forteller Tegneby.

– Burde biopeisene med påfylling rett i brennkammeret være forbudt, etter DSBs vurdering?

– Å forby et produkt i Norge, som lovlig omsettes i EØS området, er en handelshindring og Norge måtte da hatt spesielle forhold som skiller seg fra de andre landene for å kunne gjort dette, sier Tegneby til DinSide.

Se også Pipen som varmer etter at du stopper å fyre

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer