Den viktige forskjellen på biopeiser

En av disse er mye tryggere enn den andre.

DEN STORE, VIKTIGE FORSKJELLEN: Biopeisen til høyre har et felles påfyllings- og brennkammer. Det er forbundet med mer risiko ved påfylling der, enn det er når biopeisen har et separat kammer for påfylling - som på bildet til venstre. Foto: Ebios Fires/Youtube
DEN STORE, VIKTIGE FORSKJELLEN: Biopeisen til høyre har et felles påfyllings- og brennkammer. Det er forbundet med mer risiko ved påfylling der, enn det er når biopeisen har et separat kammer for påfylling - som på bildet til venstre. Foto: Ebios Fires/Youtube Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er store forskjeller på de to avbildede biopeisene ovenfor. Biopeisen til høyre har påfylling direkte i brennkammeret, mens biopeisen til venstre har en separat påfyllingstank.

Et av de største faremomentene med biopeiser i dag, er knyttet nettopp til påfyllingen. Faren oppstår dersom man fyller på bioetanol før flammen er helt slukket. Det kan være vanskelig å se om det fremdeles brenner, da bioetanolen brenner med en svakt blå, nesten gjennomsiktig flamme.

De fleste ulykker med biopeiser skjer på grunn av feil påfylling.

De aller fleste biopeisene på det norske markedet, har påfylling direkte i brennkammeret.


EU-standard

EU-kommisjonen jobber med en EU-standard for biopeiser, hvor de blant annet ser på nettopp dette med påfylling.

– Målet er å få til klare og tydelige regler som både går på konstruksjon, merking, dokumentasjon, testing og bruk. De aller fleste peisene på markedet har tank og brenner som en enhet. Det er etter vår mening kun helt separat tank og brenner som vil gjøre det umulig å gjøre feil, sier Tor Egil Nordlie, som sitter i den nordiske gruppen for EU-arbeidet, til DinSide.

Opprinnelig var det tenkt at denne standarden skulle være på plass i disse dager,


– Dette arbeidet drøyer dessverre i tid og det finnes ingen EU-standard foreløpig. Dette er en av årsakene til at DSB nå må presisere hva som legges i sikkert produkt og "sikre kanner", i tillegg til at de 30.000 – 50.000 bioetanolpeisene som er av "den gamle typen" fortsatt må fylles på direkte på brennkammeret, sier Steinar Tegneby, senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til DinSide.

Ifølge Nordlie, vil arbeidsgruppen i EU avgi sin innstilling i løpet av første kvartal neste år.

– Deretter skal det ut på høring før EU-kommisjonen vedtar det som en forskrift. Det vil derfor gå noen måneder før reglene er på plass, forteller Nordlie.

Bytte ildsted? Derfor sponser kommunen ny peis

Risikofaktorer

Forskjellen å trygg og risikofylt påfylling ligger både i hvordan biopeisens påfyllingsmekanisme er utformet, og i selve påfyllingskannen.

– Dersom kannene er slik de er i dag, er det risiko for å gjøre en alvorlig feil. Feil som består i å fylle på i brennkammeret når det fortsatt er flamme, slik at etanolen inne i kanna antenner er kun til stede på den typen biopeis hvor man fyller direkte i brennkammeret, sier Tegneby til DinSide.

Ifølge Tegneby, kunne nesten alle ulykker med biopeiser vært unngått med separate brenn- og påfyllingskammer.

– Dersom man måtte fylle et annet sted enn direkte i brennkammeret, ville nesten alle alvorlige brannskader være eliminert, med unntak av der man søler under brennkammeret og dette fordamper og eksploderer, sier Tegneby.

Se video: Så galt kan det gå dersom man fyller på bioetanol før flammen er ordentlig slukket


Kjøpe biopeis? Tenk på dette

Ifølge Tegneby og Nordlie, har de aller fleste biopeisene på det norske markedet tank og brenner som en felles enhet. Men de forteller at noen importører nå har begynt å importere andre typer.

Dersom du er i markedet for å kjøpe biopeis, kan det ifølge Tegneby være lurt å ha følgende i bakhodet:

– Påfylling direkte i brennkammeret dersom man bruker den feil ved å helle på når det fortsatt er flamme er klart en stor fare. Ellers er det også en fare ved biopeiser der det er mulig å søle bioetanol i et hulrom under brennkammeret. Dette er ofte en type med runde brennkammer som er felt ned i en plate, forteller Tegneby.

– Burde biopeisene med påfylling rett i brennkammeret være forbudt, etter DSBs vurdering?

– Å forby et produkt i Norge, som lovlig omsettes i EØS området, er en handelshindring og Norge måtte da hatt spesielle forhold som skiller seg fra de andre landene for å kunne gjort dette, sier Tegneby til DinSide.

Se også Pipen som varmer etter at du stopper å fyre