Den farlige økonomien

Det er god grunn til å ligge våken om natten dersom du kjøper deg inn i et av de nye kompakte boligprosjektene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Flere av prosjektene reklamerer med lave innskudd, helt ned til 199.000 kroner. Det er likevel ingen grunn til å tro at dette er noen formidabel investeringsmulighet. Fellesgjelden er nemlig skyhøy.

Og for å regne på kvadratmeterprisen på leilighetene, må man legge sammen innskuddet og fellesgjelden. På flere av de små boligprosjektene som nå blir markedsført, betyr det at man når opp på en formidabel høy kvadratmeterpris - i verste fall på mellom 70.000 og 80.000 kroner.

Markedsføringstriks

Nettopp det at fellesgjelden er høy, og innskuddet lavt, kan være en felle.

- Selgerne av boligprosjektene kan bruke det lave innskuddsbeløpet i markedsføringen og få boligen til å se billigere ut enn den reelt er. Det kan også hende at bankene er litt mer slepphendt med å låne ut penger, selv om de i realiteten burde legge sammen både fellesgjelden og innskuddet før de ga lån. Men det er altså ikke dokumentert, sier Lasse Billington, som er økonomisk rådgiver i Forbrukerrådet.

Husleien kan gå opp

Et annet problem er at boligprosjektene ofte gir en oversikt over hvor høy den månedlige husleien blir. Her er det tatt utgangspunkt i vårt nåværende rekordlave rentenivå, noe som betyr at husleien vil øke betraktelig hvis renten går opp. I tillegg er utgangspunktet ofte et lån med lang løpetid (25-30 år) - for på den måten blir den månedlige husleien lavere.

- Det er i alle fall viktig å være oppmerksom på om det er tatt utgangspunkt i en fast eller flytende rente ved husleieberegningen. For er renten flytende, vil det bety at husleien går opp når renten går opp, sier Billington.

Ifølge Billington kan en ulempe med lavt innskudd (og høy fellesgjeld) også være at man ikke har anledning til å betale raskere ned på lånet hvis man skulle ønske det. Man er med andre ord bundet til den nedbetalingen som borettslaget har valgt - hvilket ofte er en lang nedbetalingsplan.

Men det finnes også enkelte positive elementer ved å ha en høy fellesgjeld:

- Borettslag kan ofte få mer gunstige lånebetingelser enn det privatpersoner klarer, sier Billington.


Høyere risiko?

Boligprosjektene som markedsføres nå, har også noen ytterligere risikomomenter.

DinSide har nemlig ved flere anledninger skrevet om at små leiligheter er mer volatile for prisendringer - hvilket betyr de stiger mer i gode tider, og faller mer i dårlige tider. Det betyr også at de nevnte boligprosjektene kan være mer utsatte for et eventuelt fall i boligprisene.

I tillegg er de fleste av prosjektene organisert i borettslag. Dette kan være et ytterligere risikomoment, fordi borettslag har en rekke begrensninger i forhold til selveierleiligheter. Blant annet er man ikke automatisk fri til å leie ut for en periode hvis man ønsker det. Det kan også være flere forbehold knyttet til å gjøre endringer i leiligheten og ha husdyr. Alt i alt kan dette bety at små borettslagsleiligheter er mer risikable enn selveierleiligheter.

Man kan også spørre seg selv om hvordan et borettslag vil håndtere en eventuell situasjon der en leilighet faller mer i pris enn det innskuddet som er i leiligheten.

Og avslutningsvis kan det også være et moment å nevne at en liten ettromsleilighet - for de fleste - ikke vil være en permanent bolig. Dermed kan noen bli "presset" til å selge seg ut på et ugunstig tidspunkt, fordi man kanskje stifter familie og ha en større bolig.