Leie ut med Airbnb?

De fleste slipper å betale skatt av Airbnb-­utleie

Men du må betale både skatt og moms om Skatteetaten definerer utleien din som virksomhet.

MÅ DU SKATTE AV INNTEKTER FRA AIRBNB? Ja, du må skatte av inntekter fra Airbnb dersom det kan regnes som virksomhet, sier Skatteetaten. 
MÅ DU SKATTE AV INNTEKTER FRA AIRBNB? Ja, du må skatte av inntekter fra Airbnb dersom det kan regnes som virksomhet, sier Skatteetaten.  Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Airbnb er en nettbasert formidlingstjeneste av leie og utleie av private boliger. Det er mange som bruker Airbnb-utleie som en ekstra biinntekt, blant annet har Dinside skrevet om Ingvild som leier ut for 100.000 kroner i året.

Det har vært mye usikkerhet rundt hvorvidt man må betale skatt av inntekter som kommer fra delingsøkonomi - som utleie via Airbnb er et eksempel på.

Ifølge Lene Ringså Solberg, seksjonsjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, får de endel spørsmål om nettopp Airbnb-utleie.

- Vi får endel spørsmål om dette, og det kan ha med at det kanskje har kommet noen nye deltagere i utleiemarkedet, sier Solberg, og viser til at de derfor også har lagt ut en veiledning med informasjon og hjelp, på nettsidene sine.

For første gang har Skatteetaten nå kommet med en «bindende forhåndsuttalelse» om Airbnb, hvor de konkluderer med at privatpersoner som driver korttidsutleie vil kunne risikere både skatteplikt og momsplikt.

DU MÅ IKKE SKATTE OM DU LEIER UT EN LITEN DEL: Skatteetaten i Norge sier du ikke trenger å skatte om du leier ut for eksempel et rom eller en verdimessig mindre del av boligen din, enn den du bor i selv. Noen leier også ut sengeplass i en campingvogn eller en bil, som her. Da blir det et spørsmål om du driver en virksomhet eller ikke. FOTO: AP Photo/Richard Drew/NTB SCANPIX
DU MÅ IKKE SKATTE OM DU LEIER UT EN LITEN DEL: Skatteetaten i Norge sier du ikke trenger å skatte om du leier ut for eksempel et rom eller en verdimessig mindre del av boligen din, enn den du bor i selv. Noen leier også ut sengeplass i en campingvogn eller en bil, som her. Da blir det et spørsmål om du driver en virksomhet eller ikke. FOTO: AP Photo/Richard Drew/NTB SCANPIX Vis mer

Utleievirksomhet av «et visst omfang»

I går kunne vi lese en NTB-sak i flere aviser som sa at privatpersoner som driver korttidsutleie av rom og leiligheter må belage seg på å betale både moms og skatt dersom utleievirksomheten har et «visst omfang» og er av «en viss varighet».

Bakgrunnen for oppslaget var artikkel fra DN som omtaler en uttalelse fra Skattedirektoratet om hvilke regler som gjelder for utleie via Airbnb.

Uttalelsen er svar på et konkret spørsmål om skatte- og momsplikt dersom du kjøper en leilighet kun for bruk til korttidsutleie via Airbnb.

Skatteetaten konkluderer med at at dette vil være å anse som en virksomhet, og at det vil utløse både skatteplikt og være merverdiavgiftspliktig.

Men det betyr ikke at alle som leier ut via utleietjenester som Airbnb må belage seg på å betale skatt og moms.

- Det er ikke skatteplikt om du leier ut et rom eller en hybel i din egen bolig, så lenge du bruker mer en halvparten av boligen til eget bruk, beregnet etter utleieverdi, understreker Solberg.

- Dårlig nytt for de som har kjøpt for utleie

Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund, sier til Dinside at utleie av leilighet normalt er beskattet med 25 prosent dersom man kjøper en leilighet og leier den ut, og at det først er når man har over 5 leiligheter for utleie at dette blir regnet som næringsvirksomhet med dertil hørende moms- og skatteregler.

- Dette er litt nye takter fra Skattedirektoratet, sier Leisner til Dinside.

- Hittil har de ansett at grensen for næringsvirksomhet går ved fem leiligheter, men nå sier de at grensen kan gå mye lavere, ved Airbnb-utleie. Og det er dårlige nyheter for de som har kjøpt opp seksjoner og bare drive med utleie i et vanlig sameie, uttaler Leisner til Dinside.

- De som hovedsakelig bruker leiligheten til å bo i, vil ikke berøres av dette i samme grad. Dette er først og fremst de som har kjøpt seg en seksjon som de bruker utelukkende til dette formålet, sier han.

Grense på 20.000 kroner

- Betyr dette at alle som leier ut via utleietjenester som AirBNB må belage seg på å betale skatt og moms, eller gjelder dette kun noen få?

- Vanlig utleie av en bolig, i lite omfang av en privatperson, er kun skattepliktig dersom inntekten overstiger 20.000 kroner, men ikke som virksomhet. Det er alltid slik at det er en grense for når utleie går over til å bli en skattepliktig virksomhet, sier Lene Ringså Solberg, seksjonsjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, til Dinside.

På spørsmål om hvem som må belage seg på å betale skatt og moms sier Solberg at det ikke er noen absolutt grense for når det skal anses for skattepliktig virksomhet eller kun vanlig skattepliktig utleie av en bolig.

- I tilfeller hvor det er veldig høy utleieaktivitet, kan det regnes som virksomhet, selv om man kanskje bare leier ut én leilighet, sier Solberg.

Slik er utleiereglene for bolig

Vanlige utleieregler er slik at det er skatteplikt fra første krone dersom du leier ut en bolig du eier men som du ikke selv bor i.

Hvis du bruker minst halvparten av boligen du eier til eget bruk, er det skattefritt å leie ut resten.

Her er det viktig å merke seg at det her er beregnet etter utleieverdi, ikke etter areal av boligen. Det er altså utleieverdien som må være mindre i utleiedelen enn i den delen du bor i selv.

Leier du ut mer enn halvparten av egen bolig, men for under 20.000 kroner i året, er det også skattefritt.

Leier du ut hele eller mer enn halvparten av egen bolig for over 20.000 kroner i året, er samtlige leieinntekter for hele året skattepliktige.

- Det er ikke skatteplikt om du leier ut et rom eller en hybel i din egen bolig, så lenge du bruker mer en halvparten av boligen til eget bruk, beregnet etter utleieverdi, understreker Solberg.

ANDRE REGLER FOR HYTTA: Leier du ut hytta på Airbnb, er det lavere grense for når du må betale skatt. FOTO: DmZ / Shutterstock / NTB scanpix
ANDRE REGLER FOR HYTTA: Leier du ut hytta på Airbnb, er det lavere grense for når du må betale skatt. FOTO: DmZ / Shutterstock / NTB scanpix Vis mer

Lavere grense for utleie av fritidsbolig

For utleie av fritidsbolig, som du i likhet med en særskilt utleiebolig heller ikke bruker som primærbolig selv, gjelder det andre regler:

Der du helt eller delvis bruker fritidsboligen til eget fritidsformål, vil utleieinntekter inntil 10.000 kroner være skattefrie. Av det overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Dersom fritidsboligen anses som en ren utleiehytte er det skatteplikt fra første krone.

Ooops! Skulle du egentlig ha betalt skatt?

Hva om det nå er noen som oppdager at de egentlig skulle ha betalt skatt på utleie? Er dette noe som kan få tilbakevirkende kraft?

Solberg i Skatteetaten understreker overfor Dinside at dette ikke er noen ny vurdering eller nye regler.

- Det er de samme regler for utleie av bolig som før. Om man tidligere ikke har oppgitt inntekter som er skattepliktig, må man endre selvangivelsen slik at inntektene er med. Husk også at du kan få fradrag for vedlikehold om inntekten er skattepliktig, sier hun.

Driver du virksomhet eller kun utleie?

Det er noen skatteregler som gjelder ved privat utleie, som vi har beskrevet ovenfor, og så er det andre regler som gjelder når utleien blir å regne som en virksomhet.

Som Leisner i Huseiernes Landsforbund også sier, så har Skatteetaten nå definert en lavere grense for hva som regnes som en virksomhet ved nettbasert korttidsutleie som for eksempel Airbnb, enn det som tradisjonelt har vært forbundet med utleievirksomhet.

Hva du kan risikere å måtte betale i skatter eller inntekter, avhenger altså av hvorvidt det du driver med regnes som en virksomhet eller ikke:

- En privatperson kan ha skattepliktige inntekter fra utleie om den overstiger de skattefrie grenser. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er virksomhet. Utleievirksomhet har merverdiavgiftplikt, forteller Solberg til Dinside.

For å fastslå hvorvidt utleie er virksomhet eller ikke, må det ifølge Skatteetaten foretas en konkret vurdering av hvorvidt virksomheten din drives for egen regning og risiko, om den har et visst omfang, om den er egnet til å gå med overskudd over tid - og om den tar sikte på en viss varighet.

Solberg oppfordrer til å ta kontakt med Skatteetaten om du er tvil om hvilke regler som gjelder dem.