Campingferien - fra kupp til luksus

Er campingferie billigferie? Ikke nødvendigvis. Våre anslag viser at campingferien kan koste fra 20.000 til 130.000 kroner - alt etter hvordan du innretter deg.


Tidligere denne sommeren anslo DinSide Reise at så mange som 150.000 bobiler og campingvogner er i bruk i Norge, men hvordan oppfører de seg? Og hva koster det?
- Svært grovt anslått, kan en si at omtrent en tredjedel av alle campingvogner står stille
året rundt. Særlig vintercamperne står i ro, forteller generalsekretær Kjell Mønnich i Norsk Caravan Club.

- En tredjedel står veldig mye stille, det vil si at de flyttes for eksempel en gang til en campingplass i sommersesongen, og tilbake når sesongen er over. Det er bare den siste tredjedelen av campingvogneierne som har vognen stående hjemme, og kjører den omkring på utflukter, forteller han.

Hvilken av tredjedelene din campingvogn tilhører, og hvor ny den er, er helt avgjørende for hvor mye herligheten koster deg.

Med utgangspunkt i opplysninger fra firmaet Bjølseth, Norges eneste produsent av campingvogner, og andre aktører i bransjen, har vi laget noen anslag over billig og dyr campingvognøkonomi.

Trykker du her, får du se eksempler på hva som kan gjøre campingferien billig.

Trykker du her, kan du se hva som kan gjøre campingferien skikkelig dyr.

Bjølseth 790 - 2005-modellen har en grunnflate på 20 kvadratmeter Vis mer


Vi har tatt utgangspunkt i modellene Bjølseth 650, som har en nypris på omkring 320.000 kroner, og luksusvarianten Bjølseth 790, til en nypris på cirka 390.000 kroner. Sistnevnte har en grunnflate på 20 kvadratmeter.

- Alle våre vogner er helårsvogner, og markedets beste på vinterbruk, mener markedssjef Kai Olav Rønning. - Kjennetegnet ved en god vintervogn er at ventilasjonen skal være med på å skape et godt inneklima.

Ny eller brukt?

Den aller største kostnaden ved en campingvogn er avskrivningene, selv om de trolig varierer sterkt fra modell til modell og med hvor samvittighetsfull eieren er med vedlikeholdet.

I følge Rønning, er verdifallet på Bjølseths vogner på 26 prosent det første året. Deretter skjer verdiforringelsen med 3 - 4 prosent av nybilprisen hvert år.

- En faktor her er jo at merverdiavgiften på 25 prosent forsvinner ved annen gangs omsetning, forklarer han.


Børre Richardsen ved Caravan Service CBR i Vestfold produserer normtall som brukes av hele bruktbransjen i dette markedet, og anslår verdifallet det første året så høyt som 28 - 30 prosent. Etter dette må man beregne 7 - 8 prosent verdifall av saldo, justert opp med den alminnelige prisstigningen, slik at verdifallet for tiden sannsynligvis vil ligge nær 7 prosent.

Men også Richardsen mener at verdifallet ikke vil være likt for alle typer vogner.
- Listen vi opererer med tar ikke hensyn til de enkelte vogners popularitet - dette varierer både mellom distrikter og de enkelte vognenes popularitet, sier har. - De fleste vogner har en normal levetid på 18 til 20 år, men dette er også avhengig av vedlikeholdet.

Campingplassen

Når så vognen er finansiert, skal den stå et sted, vinter og sommer.

- Døgnprisene ved sommercamping ligger mellom 100 og 250 kroner, forteller Mønnich i Norsk Caravan Club.

Ved langtidsleie kommer det rabattordninger i tillegg, og her er det kolossale forskjeller, forteller han. - Ved ekstreme tilfeller, kan leien komme opp i 10.000 kroner for en sommer. Selv betaler jeg 2.500 kroner for sommersesongen, fordi det er så få som er enige med meg i at det er en fin plass jeg camper på.

- Utgiftene til strøm og gass vil varierer sterkt med bruk, men et løst anslag kan være omtrent 2.000 kroner året, mener han, og forteller at en del campingplasser tar et flatt beløp på 30 kroner per døgn for strøm, mens andre kobler målere til den enkelte vogn.

Service

I følge Bjørseth, bør en inkludere 2000 kroner per år i budsjettet til service. Utgiftene vil da dekke full sjekk av understell, bremser og fuktkontroll av vognen.

Les mer på DinSide Reise:
Camping inn i varmen