En ting er at snø og is kan gjøre stor skade på både ting og mennesker dersom det faller ned, men blir det liggende kan utfallet bli like katastrofalt.  Foto: Sintef Byggforsk
En ting er at snø og is kan gjøre stor skade på både ting og mennesker dersom det faller ned, men blir det liggende kan utfallet bli like katastrofalt. Foto: Sintef ByggforskVis mer

Burde du måke taket?

Snø kan gjøre stor skade på både dekke og konstruksjon.

Det har vært en kald, men relativt snøfattig desember i de fleste delene av landet. Men nå kommer snøen. Ifølge Meteorologisk institutt kan det falle opp mot 30 cm snø det neste døgnet på Sør- og Østlandet, mens lenger nord er det flere som allerede har store mengder snø på taket.

Hvert år kollapser flere bygninger i Norge på grunn av snø, og nå har forskningsleder Vivian Meløysund ved Sintef Byggforsk tatt doktorgraden på temaet ved NTNU, skriver Sintef Byggforsk i en pressemelding.

Henger det store istapper fra taket ditt? Det kan være et sykdomstegn.

Bedre beregningsmetoder

Det er ventet mye snø på sør- og østlandet det neste døgnet. Foto: Yr.no
Det er ventet mye snø på sør- og østlandet det neste døgnet. Foto: Yr.no Vis mer

Meløysunds doktorgradsavhandling Prediction of local snow loads on roofs (Å forutsi snølast på tak) presenterer blant annet resultater fra en
stor feltundersøkelse av 20 bygninger i 10 norske kommuner, og tar for seg konstruksjonssikkerhet og pålitelighet i forbindelse med store snø- og vindlaster. I tillegg presenteres forbedrede metoder for beregning av snølast på tak.

– Undersøkelsen viser at en stor del av norske bygninger ikke har den pålitelighet med hensyn til snølast som myndighetene i dag stiller til nye bygg. Store snømengder på kort tid kan derfor føre til utfordringer, spesielt når store takflater må måkes. Det er store variasjoner av snølast på tak, også innenfor korte geografiske strekninger. Avhandlingen har utviklet metoder for i større grad å beregne snølast på tak som funksjon av lokalt klima, sier Meløysund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vær forsiktig når du måker: Farlig å fjerne snø fra taket

Følg med på huset

Hun vil anbefale alle å følge med på eventuelle endringer i boligen når snøen ligger tung på taket.

– Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde, sier hun.

Når du måker taket, bør det gjøres jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnere fordelt belastning. La det være igjen 10–20 cm snø på taket, ellers er det er lett å skade taktekningen. Og vær nøye med sikkerheten.

– Husk å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet. Dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig, advarer Meløysund.

Med denne går måkejobben lett som en lek: Vi har testet Avalanche! DriftBuster

Har ansvar


I en pressemelding minner Kommunal- og regionaldepartementet om at alle byggeiere, og spesielt kommunene og andre eiere av skoler, barnehager og store publikumsbygg har ansvar for at det ikke er mer snø på taket enn bygget tåler.

– Folk oppheld seg både inni og utanfor bygg. Ved å fjerne snøen før han blir for tung, kan vi førebyggje ulukker og spare både samfunnet og den einskilde for store materielle og menneskelege tap, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Hvor mye snø tåler taket ditt?

Ved hjelp av tabellen under og over til høyre kan du få en pekepinn på hvor mye snø som kan ligge på ditt tak før du bør måke. Merk at dette ikke er eksakt vitenskap, og at konstruksjoner kan variere:

Så mye snø tåler taket (Sjekk om du burde måke)
SnøtypeEgenvektKritisk snølast 150 kg/m2Kritisk snølast 250 kg/m2Kritisk snølast 350 kg/m2
Gammel snø300 kg/m30,5 m0,8 m1,2 m
Våt snø400 kg/m30,4 m0,6 m0,9 m
Kilde: Sintef Byggforsk