Budprosessen i et rolig marked

I et tregt marked er muligheten til gode kjøp bedre, men det kan ta tid å finne det du vil.

Er omsetningshastigheten treg og kjøperne få, har du bedre kort på hånden for å sikre deg billigere bolig. Men du vil også som regel ha færre å velge mellom. I fraflyttingsområder og på landsbygda er boligmarkedet alltid mer eller mindre sovende. Men også i byene kan det spesielt i ferieperioder være tungt å omsette boliger. Er det for eksempel noen som selger med visning i romjulen, kan du regne med at det er en dyd av nødvendighet for selger, fremfor et nøye planlagt og regissert salg. Da er også muligheten der for å gjøre et godt kjøp.

Fjern illusjoner

I et slik marked er forarbeidet minst like viktig som i et hett marked. Særlig er det viktig å vurdere selgers situasjon og boligens antatte verdi. Selv om selger forventer å selge for over prisantydning, bør du med en gang fjerne den illusjonen ved å by under. Er du rustet med statistikk som viser at liknende boliger i nærområdet er solgt for langt lavere priser enn det selger krever, kan det også bidra til en mykere holdning. Er det ingen andre som er interessert i boligen, og eieren må selge, kan du godt presse med lave bud og tekniske forbehold og likevel skaffe deg boligen. Vet du at selger har det travelt, kan du også sette kort frist selv om budet er lavt.

Cash is king

Om salget virkelig drar ut, kan det hende at selger begynner å føle presset fra andre kreditorer som skal ha konvertert byggelån etc. Han sitter kanskje også og betaler på to lån samtidig.

Da kan du få fortgang i prosessen ved å vifte med kontanter: Du gir et bud du vet selger synes er skammelig lavt, men likevel vil kunne være fristet til å akseptere. Du betaler ti prosent kontant, om nødvendig i sedler, cash rett i hånden med en gang. Forbløffende mange blir myke ved synet av 150.000 i kontanter. I det selger skal skifte bolig, er det nemlig også gjerne tusen andre ting han gjerne skulle kjøpt. Spesielt vil dette være tilfellet om salget fører til at det realiseres en stor gevinst.

Men selger får ikke pengene før du overtar boligen - kanskje om flere måneder. Det kan altså være situasjoner hvor selger synes det smaker veldig godt med kontanter NÅ og heller lar deg kjøpe for lavere pris enn det han hadde tenkt.