Bredere banktilbud hindrer boligkrakk

Norske eksperter avviser at boligprisene står foran stupet. Økt konkurranse mellom bankene og mange nye lånetilbud demper effekten av høyere rente, mener Kredittilsynet.

- Oppgangen i boligpriser og lånegjeld kan et stykke på vei forklares som en strukturell tilpasning til et moderne kredittmarked med mange tilbydere og stor konkurranse, sier direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet.

- Vi har undervurdert omfanget av disse endringene, legger han til.

Aamo viser til at det er blitt flere aktører på finansmarkedet, både norske og utenlandske, og at tilbudet til lånekundene er blitt bedre ved at rentemarginene er lavere enn før. I tillegg kommer relativt nye innslag som rammelån, avdragsfrihet og lang nedbetalingstid.

Avdragsfrie lån

Kredittilsynet venter seg en utflating i boligprisene over de nærmeste årene, men avviser muligheten for et nært forestående boligkrakk. Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea er enig.

- Ut fra vanlige nøkkeltall må vi kunne si at boligmarkedet er fullpriset. Men så har du effekten av at låntakerne i større grad enn tidligere kan skyve på avdragene sine, og det gjør at man er i stand til å betale 20 prosent mer for boligen din enn man kunne før, sier Juel til NTB.

- I Norge har avdragsfrie lån økt kraftig i popularitet. Det er en viktig årsak til at boligprisene har akselerert de siste årene, sier han.

Ifølge Juel bør boligkjøpere kalkulere med høyere rente og binde noe av lånet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Dessuten tror jeg det er fornuftig med avdragsfrie perioder i begynnelsen. Slik kan unge boligkjøpere fordele gjeldsbelastningen til år hvor inntektene er større enn i øyeblikket, sier han.

- Ingen boligboble

Utviklingen på det norske boligmarkedet har mange likhetstrekk med situasjonen i Sverige, Danmark og Finland. I alle disse landene har boligprisene økt kraftig siden 2000, og økningen har vært sterkere for leiligheter enn for hus.

- Oppgangen i boligmarkedet synes i alle fire land å være sterkt basert på lav rente, ganske sterk vekst i husholdningenes disponible realinntekt, nye boliglånsprodukter og reduksjon av boligskatten, sier Juel.

Han tror utviklingen framover vil være nokså lik i de fire landene, og han avviser at vi står overfor en nordisk boligboble.

- Det kan være en liten fare for at prisene i Danmark er en smule overdrevne, men situasjonen er ikke dramatisk. Verken i Sverige eller Norge står vi overfor en boligboble, og i hvert fall ikke i Finland, sier Juel.