Borettslag fredes mot avgift

Regjeringen vil ikke innføre dokumentavgift på borettslag, bekrefter finansministeren i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For mange kan det virke som en overmoden politisk sak å avvikle forskjellsbehandlingen mellom selveier- og borettslagsboliger.

Ikke minst det regjeringsoppnevnte Særavgiftsutvalget mente i juni i år at borettslag ikke lenger burde fredes når den upopulære dokumentavgiften skal beregnes.

Den lave skattleggingen av bolig fører til en overinvestering i boligkapital i forhold til andre typer kapital. Dette gir et samfunnsøkonomisk effektivitetstap, skrev utvalget, men var ikke udelt begeistret for dokumentavgiften:

Borettslag skal fremdeles slippe dokumentavgift, sier finansministeren.
Borettslag skal fremdeles slippe dokumentavgift, sier finansministeren. Vis mer


En vesentlig svakhet ved dagens system er at dokumentavgiften kun utløses ved eiendomsoverdragelse, noe som i praksis vil si flytting. Det kan føre til en innlåsingseffekt ved at flyttekostnaden blir så stor at man ikke velger å flytte til en
mer velegnet bolig. Dette kan føre til at boligmassen ikke får en samfunnsøkonomisk
optimal utnyttelse
, fortsatte utvalget, og foreslo en to-trinns endring i ordningen med dokumentavgift, som til sammen skulle gi statskassen et netto inntektstap på 200 mill. kroner årlig:

  • Grunnlaget for dokumentavgiften utvides, slik at omsetninger av borettslagsboliger og aksjeboliger m.m. omfattes av avgiften. Merinntekt for staten: 800 millioner kroner årlig .
  • Næringslivet fritas fra dokumentavgift. Mindreinntekt for staten: 1 milliard i året

Nå kan det imidlertid nå se ut som om kroken på døra er satt for gjennomføringen av denne reformen - i alle fall de neste par årene.

- Regjeringen kommer ikke til å foreslå å utvide dokumentavgiften til å gjelde ved kjøp av borettslagsleiligheter, uttaler finansminister Kristin Halvorsen til NRK.

- Vi vet dette er en forskjellsbehandling, men kommer ikke til å foreslå en endring nå, sier hun.

Regn ut hva DIN bolig er verdt

Gir høyere priser?

Fritaket for dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen ved kjøp av leiligheter i borettslag, er i dag eneste faktoren som direkte kan skape en forskjell i pris mellom de to eierformene. Teoretisk skulle fritaket isolert sett føre til at kvadratmeterprisen på borettslagsleiligheter er litt høyere enn for selveierleiligheter.

Les: Nærkamp Borettslag vs. selveier