Bonanza for nye boligblokker

Blokkleiligheter er de suverene vinnerne i boligprisgaloppen det siste året.

Prisene på nye flerbolighus økte med 14,5 prosent i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Blokker hadde den sterkeste veksten, med 18,5 prosent, mens prisen på småhus i gjennomsnitt økte med 11,2 prosent i løpet av 2006.

Fra 1. til 2. halvår 2006 steg prisene på nye flerbolighus med 3,1 prosent. I denne perioden hadde blokker sterkest vekst, med 5,2 prosent, eller nesten dobbelt så høy vekst som prisene på nye småhus, som økte med 2,9 prosent.

Blokker øker mest

Fra 2000 til 2006 har prisene på nye flerbolighus i gjennomsnitt steget med 67,9 prosent. Blokker har økt med 87,5 prosent, mens nye småhus har blitt 52,4 prosent dyrere sammenlignet med 2000.

Bonanza for nye boligblokker


SSBs Boligprisindeks viser at prisene på brukte blokkleiligheter og småhus steg med henholdsvis 68,1 og 57,8 prosent fra 2000 til 2006. Konsumprisindeksen har til sammenligning økt med kun 11,6 prosent i samme periode.

Fra 2005 til 2006 viser SSBs boligprisindeks at prisen på alle boliger (samlet sett) har økt med 13,3 prosent.

Kilde: SSB

AKTUELT