Foto: Colourbox.com/DinSide
Foto: Colourbox.com/DinSideVis mer

Boligprisfallet ikke over

Statistisk sentralbyrås prognoser er ikke spesielt positive.

Det var ikke mange lyspunkt da Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem sin rapport om konjunkturtendensene for Norge og utlandet i dag.

Januars overraskende positive prisstatistikk for boligmarkedet har bidratt til ny giv og forsiktig optimisme blant forbrukere på boligjakt. Men det er ingen grunn til å ta gleden på forskudd, skal vi tro SSB. 2009 blir bratt.

I 2008 falt prisene med 1,1 prosent i snitt, og prognosen for i år er hele 12,1 prosent. Prisen på selveierboliger nådde en topp i 2. kvartal i fjor, og har deretter falt. Dette har bidratt til at boligbyggingen har falt kraftig. Trass i lavere renter, ventes boligprisene ikke å nå bunnen før mot slutten av inneværende år, med et totalt prisfall fra toppen opp mot 20 prosent. I 2010 venter SSB et prisfall på 2,1 prosent.
- Boligprisene har vokst kraftig i mange år. Det har allerede snudd, og frem til fjerde kvartal i fjor har prisene falt ti prosent fra toppen. Men det er likevel slik at gjeldsgraden i husholdningene fortsatt er stor. Vi ser for oss økende ledighet, og fall i husholdningenes inntekt. Dette vil påvirke prisfallet videre, sier Roger Bjørnstad, forskningsleder i SSBs gruppe for makroøkonomi, til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det noen faktorer som eventuelt vil kunne endre dette?

- Det endelige utfallet er selvfølgelig usikkert. For eksempel om bankene strammer inn mer enn vi tror, vil boligmarkedet utvikle seg ennå svakere enn i våre progonser.

Roger Bjørnstad er forskningsleder for SSBs gruppe for makroøkonomi. Foto: SSB
Roger Bjørnstad er forskningsleder for SSBs gruppe for makroøkonomi. Foto: SSB Vis mer


Ifølge Bjørnstad har SSB et relativt optimistisk bilde av finanskrisens påvirkning på bankenes utlånsvillighet.

- På den annen side opplever husholdningene stor inntektsvekst, blant annet på grunn av renteutviklingen. Isolert sett trekker rentenedgangen prisene oppover, men kombinert med de andre faktorene tror vi ikke dette er nok, sier Bjørnstad.

Han utelukker imidlertid ikke at denne effekten kan bli noe større enn antatt.

Les også: Tjen på at boligen din blir mindre verdt

Alle piler peker ned


Boligprisutviklingen er bare en del av SSBs rapport om konjunkturtendenser. Innledningsvis skriver SSB at det er eksportindustrien som tar størst skade av finanskrisen og tilbakeslagene i verdensøkonomien, og at selv kraftige finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak trolig ikke vil kunen hindre at norsk økonomi har noen tøffe år foran seg. Konjunkturene ventes å svinge oppover først i 2011.