Boligprisene stiger fortsatt

De siste årets trender fortsetter: I årets første måned ble det registrert en bratt prisstigning i boligmarkedet.

Prishopp i januar

Boligprisene fortsetter å stige. Fra desember i fjor til januar i år steg prisene med 4,7 prosent, viser tall fra eiendomsmegler-bransjen. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisen med 1,4 prosent, noe som indikerer en positiv pristrend.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boliger over hele landet var i januar 24.600 kroner, men det er store forskjeller mellom billigste og dyreste kvadratmeterpris rundt i landet.

Høy og lav

20.000 kroner skiller den høyeste gjennomsnittsprisen fra den laveste. Snittprisen per kvadratmeter i Oslo er 33.400 kroner og dermed høyest i landet, mens den laveste, 13.400 kroner, er i Telemark, viser boligprisstatistikken.

Nå er boligprisene dermed 19,4 prosent høyere enn i januar 2006, men prisene endret seg ulikt for de forskjellige boligtypene:

  • Eneboligprisene økte med 16,6 prosent fra januar 2006 til januar 2007.
  • Prisen på delte boliger økte med 21,2 prosent fra januar 2006 til januar 2007.
  • Leilighetsprisene økte med 20,0 prosent fra januar 2006 til januar 2007.

Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

Les mer om boligpriser: