Skal vi tro ekspertene, vil neste års boligmarked bli stabilt.
Skal vi tro ekspertene, vil neste års boligmarked bli stabilt.Vis mer

- Boligprisene opp fem prosent

BOLIG: Prisstigningen på bolig vil trolig ende på 10 prosent i år. Ekspertene forventer bare halvparten så stor stigning neste år.

Norges Bank besluttet på gårsdagens rentemøte at renta skal stå på stedet hvil. Det vil si at foliorenta forblir på 7 prosent. Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa at tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet, slik Norges Bank nå ser det, gjør det like sannsynlig at neste endring i renten vil være en reduksjon som at det blir en økning.

Dalende høstpriser

Tidligere i år, på sensommeren og høsten, satte Norges Bank opp renta. Formålet var blant annet å stagge prisgalloppen på boligmarkedet. Tidlig på høsten spådde meglerne pris-stopp.

Statistikk fra tredje kvartal i år, viste at boligprisene hadde gått ned. Likevel tyder tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) på at årets prisstigning til sammen vil bli på hele 10 %, mye grunnet en het boligvår.

Flere eksperter spår nå en moderat stigning i 2001.

Vårlig vekst

- Jeg tror renta vil bli stående på dagens nivå, og for de fleste er ikke det avskrekkende høyt. Boligprisene tror jeg vil stige med rundt 6 prosent på landsbasis. I sentrale strøk vil økningen kanskje bli på rundt 7–8 prosent, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter.

Han tror neste års stigning kommer i vår, og at vi får en utflating av prisene til høsten.

- Det er mange grunner til at jeg tror på en moderat stigning. For det første har vi hatt en stigning de siste årene, så folk forventer fortsatt stigning. Høyere rente gjør trolig at stigningen blir mindre neste år enn i år. Det er fortsatt stor etterspørsel etter boliger, særlig i sentrale strøk, og det er lite som tyder på at arbeidsledigheten vil stige drastisk, sier Tveter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Heller opp enn ned

- Vi forventer heller en oppgang enn en nedgang, men vi tror stigningen i år 2001 blir betraktelig mindre enn de siste årene, sier rådgiver i Norsk Boligbyggelag (NBBL), Dag Rune Arntsen.

Basert på erfaringer fra tidligere år, spår han en oppgang på våren, og en utflating på høsten.

- Jeg tror ikke høstens nedgang i boligprisene vil vare ved. Totalt tror jeg på en oppgang på rundt 5 prosent for neste år, sier Arntsen

Et ensomt spøkelse

- Slik vi ser det, er renta et ensomt spøkelse i forhold til å presse boligprisene nedover. Samtidig har vi sett at renteøkningene i høst har hatt en viss effekt, sier administrerende direktør i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

Hans anslag for det kommende året er en økning i boligprisene på 5-6 prosentpoeng.

- Da forutsetter jeg at renteøkningene ikke blir for store, sier Øye.

Undersøkelser Prognosesenteret har gjort viser at etterspørselen etter boliger vil være stor også neste år, fordi det fortsatt er mange som ønsker å flytte på seg.

Stabilt i 2001

Også presseansvarlig i Notar eiendom, Eivind Rodem, tror på en mer moderat økning i boligprisene neste år.

- Jeg tror 2001 blir et stabilt boligår. Jeg tror på en økning i prisene på rundt fem prosentpoeng til sammen, sier Rodem.

Han avviser at det er kjedeligere å være megler i et stabilt marked enn i et hett marked.

- Det er faktisk morsommere å være megler når markedet går litt tregere, sier Rodem.