Boligprisene fordoblet på seks år

NOTIS: Boligprisene har steget jevnt siden tidlig på 1990-tallet, og på seks år er prisen per bolig fordoblet, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Boligprisene har steget jevnt siden tidlig på 1990-tallet. På seks år er prisen per bolig fordoblet, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittsprisen for boliger i andre kvartal i år var 1.255 000 kroner. Dette er 16 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. I 2. kvartal 1994 kostet en gjennomsnittsbolig 606.000 kroner. Altså halvparten så mye som i år. Det er da ikke tatt hensyn til prisstigningen.

Boligprisene er høyest i Oslo. En gjennomsnittsomsetning i Oslo tangerer nå tangerer 2 millioner kroner. I Akershus er tilsvarende tall 1,7 millioner kroner.

Sterk økning i salg av eiendommer

Første halvår i år ble det tinglyst 67 700 omsetninger av fast eiendom. Dette er 10 prosent mer enn i 1. halvår i fjor. Verdien av omsetningene utgjør hele 52 milliarder kroner. Det er 11 milliarder kroner mer enn verdien på omsetningene samme priode i fjor.

Oslo og Akershus sto for 5,8 milliarder av økningen alene. Antall omsatte eiendommer økte i alle fylker bortsett fra Troms.

Økning i salg av fritidsboliger

Hele 66 prosent av årets omsetninger gjaldt eiendommer til boligformål. 16 prosent gjaldt fritidseiendommer og 7 prosent gjaldt landbruks- og fiskeeiendommer. Denne fordelingen er relativt stabil fra år til år. Men fra år til år øker omsetningen av fritidsboliger noe.