Fortsatt prisvekst? <i>Illustrasjon: Per Ervland.</i> Foto: Per Ervland
Fortsatt prisvekst? Illustrasjon: Per Ervland. Foto: Per ErvlandVis mer

Boligprisene 2007

Boligprisene gikk mye opp i 2006 - og det er også ventet prisstigning på eiendomsmarkedet i 2007.

Opp 15 prosent

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund steg boligprisene samlet sett med 15 prosent i fjor.

Veksten var størst i sørvest, der prisene steg med 21 prosent i blant annet Kristiansand, Stavanger og Sandnes. Minst vekst hadde Hamar med 7 prosent.

Leilighetene steg mest i verdi, nemlig 16 prosent. Delte boliger steg med 14 prosent, og eneboligene med 13 prosent.

Ser man på perioden desember 2005 til desember 2006, steg prisene med hele 18,6 prosent.

2006 ble nok et rekordår på boligmarkedet - om man ser på statistikken fra de siste 18 årene. Bare i år 2000 var det en like høy årlig prisstigning som i 2006, og vi må helt tilbake til 1986 og 1987 for å finne høyere prisstigninger.

Fortsatt boligfest

Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) tror på fortsatt stigning i boligprisene i 2007. Og det er ventet at prisstigningen blir forholdsvis lik, men litt lavere, enn den for 2006.

- Slik det ser ut nå antar vi at boligprisene i løpet av 2007 vil stige med 12-14 prosent målt mot gjennomsnittet for 2006 sier advokat Torbjørn Ek, nestleder i Eff.

Undersøkelser blant Effs medlemmer, som står for over 75 prosent av boligomsetningen i Norge, forteller at de ikke ser noen god grunn til å anta at etterspørselen etter boliger skal bli mindre enn hva som har vært tilfelle i 2006. Etterspørselen var da gjennomgående vært langt større enn tilbudet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) tror boligprisene vil stige med rundt 10 prosent i år.

- De varslede renteøkningene vil trolig ikke gjøre store utslag i boligprisene, og oppveies nok av utsiktene til en god lønnsutvikling og sysselsetting, sier NEFs formann Øivind Andreas Tandberg.

Flytter mye

- Vi har et meget sterkt arbeidsmarked. Arbeidstakerne har ifølge en rekke undersøkelser stor tro på fremtiden og mange planlegger å forbedre sin boligstandard i takt med sin stadig økende inntektsutvikling. I gode tider ser vi at folks flyttefrekvens er atskillig høyere enn i dårlige tider, sier Torbjørn Ek.

BOLIGPRISER 2007

Hvor høy forventer du at boligprisveksten blir i 2007 (for hele landet)? (Avsluttet)
10-15 %(34%) 366
5-10 %(29%) 307
15-20 %(11%) 119
0-5 %(8%) 90
Negativ(6%) 64
Over 35%(4%) 45
Null(3%) 27
20-25 %(2%) 25
25-30%(1%) 9
30-35 %(1%) 9
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Tilbudet på ledige utbyggingstomter er i ferd med å reduseres dramatisk, spesielt i Oslo-området, hvor antall planlagte nye boliger bare er 10-20 prosent av hva det har vært de siste årene.

Eff forventer også at Norges Bank fortsetter å heve renten. Men arbeidsmarkedet vil være så sterkt at det fortsatt er grunn til å forvente en fortsatt god vekst i boligprisene.

I overkant av 7.000 brukte boliger er til salgs via FINN.no per utgangen av desember 2006. Tilsvarende antall nye boliger er 940. Dette er et svært lite antall. Normalt øker antallet de første ukene på nyåret, men med et så lite varelager i begynnelsen av 2007 vil vi trolig få en stor etterspørselsovervekt som i sin tur fører til stigende priser.


Mer om boligpriser: