Ikke åpent hus med alarm - men det koster! Foto: karoline brubæk
Ikke åpent hus med alarm - men det koster! Foto: karoline brubækVis mer

Boligalarm: Til tyvens pris

Omkring én av 75 nordmenn opplever innbrudd i boligen sin hvert år. Samtidig reklamerer vaktselskapene med at nesten ingen boliger med alarm utsettes for innbrudd. Vi har sjekket hva alarmen koster deg.

Det blir gjort innbrudd i eller stjålet fra mer enn 18.000, eller 1,3 prosent av boligene her i landet hvert år. Tar vi med dem som bor i boligen angår innbruddene i gjennomsnitt nesten 60.000 innbyggere hvert eneste år. Det vil si at én av 75 nordmenn i fjor opplevde at fremmede hadde tatt seg inn i boligen og stjålet eiendeler derfra.

Når du ikke er der

Forsikringsselskapene rapporterer at de i fjor mottok nesten 24.000 skademeldinger i tilknytning til innbrudd og/eller tyveri fra bolighus, leiligheter og hytter. I følge politiet skjer 60 prosent av innbruddene på dagtid når tyvene ikke venter å finne folk hjemme. En tredjedel skjer i helger og ferier. Statistisk sentralbyrå melder at mer enn 60 prosent av oss reiser på sommerferie. Av disse 2,6 millioner nordmenn vil omkring 17.000 komme hjem til tomme skuffer og nakne vegger.

Færre innbrudd

Vaktselskapet Falken reklamerer med at 97 prosent av alle innbrudd skjer i hjem uten alarm. Hos Securitas Direct forteller de at under 3 promille av deres kunder opplever innbrudd eller innbruddsforsøk. Sannhetsgehalten i disse påstandene må stå for vaktselskapenes egen regning. I og med at forsikringsselskapene gir rabatter på innboforsikringen og villaforsikringen dersom man har montert alarm, kan det imidlertid tyde på at vaktselskapene har sine ord i behold. Forsikringsselskapene er ikke av dem som er kjent for å gi rabatter ved dørene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alarm i pakke

Vi har undersøkt prisene hos Falken og Securitas Direct. Begge selskapene er landsdekkende vaktselskap med alarmsentraler og utrykning. Begge er i tillegg godkjent av forsikringsselskapene (FG-godkjent). Prisene gjelder innhold, montering og testing av selskapenes standardpakker med tilknytning til alarmsentral.

Begge selskapene tilbyr standardpakker. Disse inneholder ett sentralapparat, en telefonoppringer samt nødstrømsbatteri, en magnetkontakt, en bevegelsesdetektor, ett betjeningspanel og en innvendig sirene. Skilter og merker på og rundt boligen er inkludert. Securitas Directs pakke inneholder to magnetkontakter i stedet for en. (Magnetkontakter monteres på dører og eventuelt vinduer.)

Pakkeprisene

Pris for alarmpakker

Selskap Pakkepris Månedsavgift
Falken kroner 5.840 kroner 199
Securitas Direct kroner 5.990 kroner 199

Dette gir årlig utgift på 2.388 kroner for kunder av begge selskapene, i tillegg til kostnaden for selve alarmen. Dette inkluderer alle utrykninger uansett årsak. Du må altså ikke betale ekstra selv om det er egen uforsiktighet som utløser alarmen.

Tilleggsutstyr

Det er mulig også å koble til brannalarmer og vannlekkasjefølere til alarmsystemene. Systemene kan videre bygges ut med ekstra elementer av alle typer som er nevnt her. Dette vil i tillegg til utstyrskostnaden, gi økt månedsavgifter. For eksempel tar Falken 1.089 kroner for en ferdig montert røykvarsler, samt 10 kroner i ekstra månedsavgift for denne. Securitas Direct tilbyr en røykvarsler til 1.200 kroner med samme måndesavgift som Falken.

Eier ikke alarmen

Selv om du betaler for alarmen, står fortsatt alarmselskapet som eier. Derfor vil de utføre service og reparasjoner uten ekstra kostnad for deg. Sier du opp avtalen, kan du beholde alarmen og benytte den som lokalalarm. Det eneste du betaler da er demontering av telefonforbindelse og skifting av alarm-merker. Utstyret er altså ditt dersom det er installert og betalt.

Rabatter

Hos Falken får du 10 prosent rabatt på utstyrsprisen dersom du har forsikring i et av de store forsikringsselskapene. For standardpakken gir dette et avslag på nesten 600 kroner.

Securitas Direct gir rabatter til medlemmer av fagforeningene YS, AF og NITO. Er du medlem i ett av disse foreningene får du tilbud om en alarmpakke som tilsvarer standardpakken med unntak av at det er to romfølere i stedet for en, og en magnetkonttakt i stedet for to. Prisen på fagforeningspakken er 4990. Altså Betraktelig billigere enn standardpakken. Tar du med i beregningen at romfølerene er dobbelt så dyre som magnetkontaktene, blir rabatten enda større.

I tillegg gir de fleste forsikringsselskaper rabatt på premien dersom du har alarm. Dette må du ta med i beregningen av prisen på alarmen. Regn med rabatter mellom 5 og 22 prosent. Størrelsen på avslagene avhenger av hvilket selskap det er snakk om, og hvor i landet boligen ligger. Det er også forskjellige rabatter på vanlig alarm og alarm tilknyttet vaktsentral. Felles for alle forsikringsselskapene er at de krever at både selskapet som installerer alarmen og selve alarmutstyret er FG-godkjent.

Kostbar sikkerhet

Disse selskapene er de eneste som dekker hele landet. Men størrelse er ikke noen garanti for kvalitet og gode priser. Alarmpakkene vi har beskrevet her er etter vårt syn en svinedyr sikkerhet for boligen med innhold. Rundt om i landet finnes mange små vaktselskaper som også tilbyr boligsikring. Sjekk derfor prisene her før du investerer i alarm.

Kanskje er alarmen så dyr at du heller bør forsøke å sikre boligen på andre måter.