Bolig og hytte i krakk og boom

For spesielt grundige og interesserte, viser vi her sammenhengende statistikk over hytte- og boligpriser fra 1991 til 2005. Vi har også tatt med Norges eiendomsmeglerforbunds kvadratmeterpriser for boliger, for sammenlikningens skyld.

Hytte- og boligpriser i ned- og oppgangstider (tusen kroner)
År*Pr. fritids- eiendom*Pr. bolig**Pr. kvm for boliger
1 9912436336,3
1 9922095825,7
1 9931965696,1
1 9942496407,0
1 9952457137,5
1 9962887758,3
1 9973538819,0
1 9983781 00010,3
1 9994311 11911,7
2 0005161 27713,4
2 0015751 38914,5
2 0026431 47515,4
2 0036451 50115,7
2 0048071 64517,6
2 0058311 81119,3
Veksttall:
Prosentvis økning 1991-1993-19-10-2
Prosentvis økning 1991-19942111
Prosentvis økning 1991-199511321
Prosentvis økning 1991-1996192233
Prosentvis økning 1991-2005242186206
*Gjennomsnitt. Kilde: Statistisk sentralbyrå **Kilde: Norges eiendomsmeglerforbund

Hytta er flyktig kapital

  1. Bolig og hytte i krakk og boom