Boligprisene har gått rakt oppover de siste ti årene, snur det nå?
Boligprisene har gått rakt oppover de siste ti årene, snur det nå?Vis mer

Bolig: - Prisfesten er over

BOLIG: Etter oppsving i vinter, synker nå boligprisene. Flere eksperter mener toppen er nådd.

Våren er tradisjonelt tiden for prisoppgang på boligmarkedet. Men i år er det for første gang på lenge registrert en nedgang i prisene i mai måned. Postbanken eiendomsmegling melder om 2,5 prosent nedgang i mai. I OBOS har prisene gått ned med 1,2 prosent i forhold til april.

Denne nedgangen bryter klart med utviklingen tidligere i år, da priskurvene bare pekte oppover. Her leser du mer om prisfesten tidligere i år.

Klikk her for å lese mer om sesongvariasjonene på boligmarkedet på 90-tallet.

Toppen nådd

Også i fjor gikk boligprisene ned etter en sterk oppgang, men da kom nedgangen først på høsten. Dessuten kom fjorårets nedgang i boligprisene etter at Norges Bank hadde satt opp renten flere ganger.

Her leser du mer om prisfallet i fjor høst.

Ekspertene mener at den nedgangen vi nå ser i boligprisene, kan tyde på at toppen er nådd, og at vi i årene som kommer ikke kan forvente oss den samme stigningen som de siste årene.

Kommer krakket?

- Mye tyder på at boligprisene har nådd et bristepunkt, og at det kan svinge en del i tiden fremover. Den tydeligste indikatoren på dette er at boligkjøperne nå har lavere prisforventninger, og at færre etterspør boliger enn før, sier Bjørn Erik Øye, analysesjef ved Prognosesenteret, som utarbeider prognoser for boligmarkedet.

Øye mener mange unge nå har så høye renteutgifter at de ikke klarer et stort rentesprang. Likevel ser han ikke for seg noe krakk i boligmakedet - med mindre renta stiger mye.

- Det er lite som tyder på at vi skal få en rente på 13 prosent som i 1988. Men et rentehopp på et kvart til et halvt prosentpoeng, er ikke usannsynlig. Med mindre renta stiger mange prosentpoeng, ser jeg ikke for meg noe krakk, sier Øye.

Her leser du mer om hva som skjedde på boligmarkedet i 1988

Renta er viktigst

Administrerende direktør i Gjensidige NOR Eiendom, Svein Rønning, tror heller ikke på noe krakk i boligmarkedet.

- Jeg har ingen tro på et nytt 1988. Med dagens rentenivå har vanlige folk ingen problemer med å gjøre opp for seg. Men øker renten, må nok mange omprioritere noe, sier Rønning.

Formann i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Anne Christine Grime, er enig i at renteutviklinga er viktig for hva som vil skje på markedet.

- Vi ser få tendenser til endringer i arbeidsmarkedet i retning av større arbeidsledighet, derfor vil nok rentesituasjonen være den mest avgjørende, sier Grime.

- Bind renta

Rønning i Gjensidige NOR Eiendom råder boligkjøpere til å binde renta på halvparten av lånet, for å unngå at renteutgiftene vokser dem over hodet.

- Har du høyt lån, er rentebinding en god forsikring, sier Rønning.

Han råder folk til å tenke langsiktig når de skal kjøpe bolig.

- Har du tenkt å bli boende i boligen en stund, er det lite som tyder på at du vil tape på å kjøpe, sier Rønning.

Kjøp for å bo

Også analysesjef Bjørn Erik Øye er optimistisk på vegne av de som kjøper bolig med et langsiktig perspektiv.

- På fem års sikt ser jeg ingen risiko overhodet ved å kjøpe bolig. Men å kjøpe bolig for å spekulere, er nå mer risikabelt enn på lenge. De som kjøper bolig i dag, kan ikke forvente den samme prisveksten som tidligere, sier Øye.

Han oppfordrer norske boligkjøpere til å være edruelige, og til å legge inn et buffer for rentehopp i beregningene sine.